Varstvo ozimnih žit pred boleznimi

Pravočasna uporaba pravih fungicidov v žitih je nujna, če želite imeti kakovosten pridelek in zagotovljen uspeh!

Točen termin varstva pred boleznimi žit določimo po načelu varstva na podlagi pragov gospodarske škode za posamezno bolezen!

Pri ozimnem ječmenu sta se že začela pojavljati ječmenova mrežasta pegavost in ječmenov listni ožig.

Kot prag za zatiranje pegavosti v začetku bilčenja upoštevamo okužbo, pri katerem se pri 10 % rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Izkušnje v zadnjih letih kažejo, da je bilo najprimernejše zatiranje bolezni takoj v začetku kolenčenja.

Pri ozimni pšenici pa sta se že pojavili rja in/ali pepelovka, v zadnjem času pa je prihajalo tudi do okužb s pšenično listno pegavostjo (Septoria tritici).

Proti tem in ostalim nevarnim boleznim žit je Bayer registriral nov pripravek ASCRA® XPRO, ki je prvi in edini fungicid, ki združuje dve SDHI aktivni učinkovini z najboljšim triazolom na trgu. Poleg odličnega fungicidnega delovanja je tudi najboljši povečevalec pridelka. Priporočen odmerek pripravka Ascra® Xpro je 1 L/ha.

Z uporabo pripravka Ascra® Xpro boste zatrli bolezni žit, zmanjšali vpliv stresnih razmer in povečali količino pridelka.

Ascra® Xpro je vaša najboljša izbira ker:

  • ima hitro in dolgotrajno delovanje, ki ga zagotavlja formulacija Leafshield,
  • ima tri tedne daljše delovanje od standardnih strobilurinskih pripravkov,
  • ima fleksibilen čas uporabe, ki vam zagotavlja lažje planiranje in organizacijo dela na kmetiji,
  • je odporna na izpiranje v primeru padavin,
  • ima vrhunsko delovanje na vse pomembnejše bolezni žit,
  • je na poskusih pokazala boljše delovanje od standarda v varstvu pred listno pegavostjo pšenice (Septoria tritici),
  • je lahko pridelek večji od 6 do 16 % v primerjavi s standardom,
  • je odlična kombinacija za antirezistenčno strategijo.

 

Za zatiranje bolezni v žitih lahko uporabite tudi pripravek ZANTARA®, ki omogoča rastlinam, da lažje prenašajo sušne razmere. Priporočen odmerek pripravka Zantara® je 1,5 L/ha. Registriran je v pšenici, ječmenu, ovsu in tritikali.

Oba fungicida sta dovoljena na vodovarstvenem območju.

Za uspešno zatiranje bolezni žit sta potrebni vsaj dve fungicidni škropljenji letno.

Vaš Bayer.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG