Mesurol FS 500

Vsebuje
metiokarb 500 g/L

Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena – FS

Način delovanja
Mesurol® FS 500 je fitofarmacevtski pripravek za tretiranje semena koruze – repelent (odvračalo) za ptice (vrane, golobi, ...). Učinkuje želodčno in kontaktno s hitrim začetnim in dolgotrajnim delovanjem.

Uporaba
Pripravek lahko uporabljajo izključno osebe, ki so v skladu s predpisi o semenskem materialu kmetijskih rastlin vpisane v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (pravne  in fizične osebe, ki pripravljajo semenski material za trg),  in ki izpolnjujejo vse zahteve v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih pripravkih, imajo na razpolago ustrezne naprave za tretiranje semena ter usposobljene delavce.

S pripravkom Mesurol® FS 500 se tretira seme koruze za odvračanje ptic (vrane, golobi, ...), ki seme pobirajo iz tal, v odmerku 1 L na 100 kg semena oziroma 0,125 L pripravka na semensko enoto (ena semenska enota je 50 000 zrn koruze). Največja gostota setve je 2,4 semenskih enot ali 120 000 zrn/ha.


Opozorila
Tretiranega semena ne smemo uporabljati za prehrano ljudi in živali ali za kakršnokoli drugo predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo. Tretirano seme moramo pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. S tretiranim semenom moramo ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi. Ob rokovanju s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic.
Pri tretiranju in setvi tretiranega semena moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov.

 

Aktivna snov metiokarb je v postopku obnovitve dovoljenja za prodajo na ravni Evropske unije. Evropska Agencija za Varno hrano je ocenila, da v bodoče ta aktivna snov ni primerna za podaljšanje.

Eden izmed razlogov je nesprejemljivo tveganja za delavce, ob sejanju tretiranega semena, zato je ob sejanju tretiranega semena v sezonah dokler ima sredstvo še dovoljenje potrebno upoštevati naslednje:

  • Uporabljajte osebno varovalno opremo, zaščitne rokavice in delovni kombinezon
  • Upoštevajte, da ženske v rodni dobi ne smejo priti v stik s semenom tretiranim z metiokarbom (npr. med stresanjem semena v sejalnico ali pri setvi)


Fitotoksičnost

Mesurol
® FS 500 ni fitotoksičen za koruzo, če ga uporabljamo v skladu z navodili.


Mešanje

Mesurol
® FS 500 se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi pripravki.


Karenca

Karenca za koruzo je zagotovljena s časom uporabe.


Delovna karenca
ni potrebna.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG