Calypso SC 480

Vsebuje
tiakloprid 480 g/L

Koncentrirana suspenzija – SC

Način delovanja
Aktivna učinkovina v pripravku je tiakloprid iz skupine kloronikotinili. Calypso® SC 480 je sistemični insekticid, ki deluje tako, da stimulira nikotinske receptorje v živčevju
 insektov. Tiakloprid ne inhibira encima acetilholinesteraze, zato je učinkovit tudi v primerih "rezistence" na  organofosforne insekticide in piretroide. Vezan na receptorje se razgrajuje razmeroma počasi. Toksično  deluje predvsem oralno in perkutano.

Uporaba
Calypso® SC 480 je sistemični insekticid, ki ga uporabljamo:
 • a) na jablanah in hruškah za zatiranje:

- listnih uši (Aphididae), jabolčne grizlice (Hoplocampa testudinea) in listnih zavrtačev (Lyonetidae) v 0,02 % koncentraciji (2 mL/10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,3 L/ha;
- jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) in zavijačev lupine sadja (Tortricidae) v 0,02 % koncentraciji (2 mL/10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,3 L/ha;

 • b) na breskvah, marelicah in nektarinah za zatiranje:

- listnih uši (Aphididae) v 0,02 % koncentraciji (2 mL/10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,3 L/ha;

 • c) na češnjah za zatiranje:

- listnih uši (Aphididae) v 0,025 % koncentraciji (2,5 mL/10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,375 L/ha;

 • d) na krompirju za zatiranje:

- koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v enkratnem odmerku 0,1 L/ha (1 mL/100 m2) ali v deljeni aplikaciji in sicer: v odmerku 0,05 L/ha (0,5 mL/100 m2) prvič in po ponovnem pojavu škodljivca v odmerku 0,05 L/ha ( 0,5 mL/100 m2) drugič, pri porabi vode 500–800 L/ha;

 • e) na paradižniku, jajčevcih in papriki za zatiranje:

- listnih uši (Aphididae) v 0,03 % koncentraciji (3 mL/10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,45 L/ha;

 • f) na kumarah, melonah in lubenicah za zatiranje:

- listnih uši (Aphididae) v 0,02 % koncentraciji (2 mL/10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,3 L/ha;

 • g) na jagodah za zatiranje jagodovega cvetožera (Anthonomus rubi) in listnih uši (Aphididae) v največjem dovoljenem odmerku 0,25 L/ha pri porabi 1500–2000 L vode na ha, tretiramo v presledku 10–14 dni;

  • h) na leski za zatiranje lešnikarja (Curculio nucum) v največjem dovoljenem odmerku 0,2 L/ha, pri porabi vode 1000 L/ha, tretiramo v presledku 10–14 dni;

  • i) na okrasnih rastlinah za zatiranje:

  - listnih uši (Aphididae) v 0,025 % koncentraciji (2,5 mL/10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,375 L/ha;

  • j) na ameriških borovnicah za zatiranje:

   - listnih uši (Aphididae) v največjem dovoljenem odmerku 0,2 L/ha, pri porabi vode 1000 L vode na ha. Tretiramo v presledku 10–14 dni.

   • k) na orehih za zatiranje

   - orehove muhe (Rhagoletis capitata) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,025 L/hL (25 mL/100 L vode), pri porabi 1000 L vode na ha oziroma v največjem dovoljenem odmerku 0,25 L/ha. Tretiramo v presledku 10–14 dni.

   Opozorila
   Calypso® SC 480 se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v rastni dobi. Uporaba je dovoljena samo v nasadih jagod in ameriških borovnic na prostem. Pripravek je zelo strupen za nekatere vodne organizme (ličinke) in škodljivo za posamezne koristne členonožce. Pripravek se lahko na naštetih vrtninah in okrasnih rastlinah uporablja na prostem in v rastlinjaku.
   Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S pripravkom v nasadih jablan, hrušk, breskev, nektarin, marelic, češenj, oreha in leske ne smemo tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 2. reda. Pri tretiranju krompirja, paradižnika, jajčevcev, paprike, kumar, lubenic, melon in okrasnih rastlin in ameriških borovnic ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda. Pri tretiranju jablan, breskev in marelic je potrebno zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 10 m do nekmetijske površine.

   Fitotoksičnost
   Calypso® SC 480 uporabljen v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksičen.

   Priprava sredstva za uporabo
   Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo, dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

   Mešanje
   O mešanju se posvetujte z našimi svetovalci! Pripravek Calypso® SC 480 se lahko meša z običajnimi fungicidi in insekticidi. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

   Karenca
   21 dni za krompir, 14 dni za jablane, hruške, breskve, nektarine, marelice, češnje in ameriške borovnice, 3 dni za paradižnik, jajčevce, papriko, kumare, melone, jagode in lubenice, 70 dni za lešnike, 14 dni za oreh.

   Sledite nam

   Avtorske pravice © Bayer AG