Laudis

Vsebuje
Tembotrion 44 g/L

Oljna disperzija – OD

Način delovanja
Laudis® je herbicid, ki pri ciljnih plevelnih rastlinah povzroči razbarvanje in odmrtje tkiv izpostavljenih sončni svetlobi.

Uporaba

Laudis® uporabljamo za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov po vzniku koruze in plevela v odmerku
1,15–2,25 L/ha ob porabi vode 200–400 L/ha.

Čas uporabe: po vzniku koruze, ko ima le ta razvita 2–8 pravih listov (BBCH 12–18). Optimalen čas uporabe je, ko ima koruza razvite 4–6 pravih listov. Ozkolistni pleveli naj imajo ob tretiranju razvita od 2 lista pa vse do začetka razraščanja (BBCH 12–21). Širokolistni pleveli pa od 2–8 listov (BBCH 12–18).
Uporabimo lahko tudi deljen odmerek (split aplikacija) v presledku 7–14 dni. Skupaj, v obeh tretiranjih, odmerek ne sme preseči 2,25 L/ha, pri čemer posamezen odmerek ne sme preseči 1,5 L/ha. Priporočamo uporabo
1 L/ha za prvo tretiranje in 1,25 L/ha za drugo tretiranje.

Zelo dobro zatira (učinkovitost >92 %): belo metliko (Chenopodium album), mnogosemensko metliko (Chenopodium polyspermum), breskovo dresen (Polygonum persicaria), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadno zvezdico (Stellaria media), pravo kamilico (Matricaria chamomilla), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), navadni kristavec (Datura stramonium), tridelni mrkač (Bidens tripartita), navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli), zeleni muhvič (Setaria viridis), enoletno latovko (Poa annua).
Dobro zatira (učinkovitost 88–92 %): ptičjo dresen (Polygonum aviculare), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), njivski slak (Convolvulus arvensis), divji sirek (Sorghum halepense), plezajoča lakota (Galium aparine), golo proso (Panicum dichotomiflorum).

Opozorila
Pripravek lahko na isti površini uporabimo največ 1-krat v rastni sezoni ali 2-krat, če ga uporabimo v deljenem odmerku.
Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
Pripravek ne deluje na plevele, ki vzklijejo po tretiranju. Plastenko pred uporabo dobro pretresemo!

Fitotoksičnost
Na širokolistnih sosednjih gojenih rastlinah (grah, sončnice, sladkorna pesa, soja, krompir, jara ogrščica) je tveganje za pojav fitotoksičnosti zaradi zanašanja škropilne brozge 1 m od tretirane površine s pripravkom Laudis®. Znaki fitotoksičnosti se lahko pojavijo na občutljivih sortah fižola, ki po predvidoma 3 tednih izginejo.
Na površine tretirane s pripravkom Laudis® (v primeru predčasnega preoravanja posevka koruze), se sme na isti površini sejati:
- 4 mesece po tretiranju: ozimno ogrščico, solato, korenje, ozimni ječmen,
- 5 mesecev po tretiranju: ozimno pšenico, čebulo, radič, lucerno,
- 6 mesecev po tretiranju: sončnice, paradižnik,
- 9 mesecev po tretiranju: sladkorno peso, grah.

V nasprotnem primeru se lahko na teh rastlinah pojavijo znaki fitotoksičnosti.

Mešanje
Za zatiranje navadnega plotnega slaka (Calystegia sepium) in boljše delovanje na njivski slak (Convolvulus arvensis) priporočamo mešanje s pripravkom na osnovi aktivne učinkovine dikamba.

Priprava sredstva za uporabo
Pripravek pred uporabo dobro premešamo v zaprti embalaži, tako da dobimo homogeno tekočino. Odmerjeno količino pripravka vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen z vodo. Med stalnim mešanjem dopolnimo rezervoar škropilnice z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Kaj o pripravku Laudis pravijo uporabniki?

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG