Alister grande

Alister® grande je najsodobnejši herbicid za zgodnje zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni pšenici in tritikali.

Vsebuje
jodosulfuron-metil natrij  4,5 g/L
mezosulfuron metil  6 g/L
diflufenikan  180 g/L
mefenpir-dietil (varovalo)  27 g/L


 
 Oljna disperzija – OD

Način delovanja
Aktivni učinkovini mezosulfuron in jodosulfuron spadata med sulfonil-sečnine. Obe aktivni učinkovini se po rastlini prenašata tako po ksilemu kot po floemu, rastlina pa ju sprejema skozi liste in preko tal. Mezosulfuron deluje preko tal na nekatere pomembne ozkolistne plevele, kot sta navadni srakoperec in njivski lisičji rep. Zato lahko pripravek Alister® grande uporabimo v zgodnjih fazah razvoja žit, že v jesenskem obdobju oziroma zgodaj spomladi do konca razraščanja.
Diflufenikan oblikuje tanko plast na površini tal. Ko pleveli vznikajo in poganjki preidejo to plast, pridejo v stik z aktivno učinkovino in jo vpijejo. Bolj enakomerno kot je aktivna učinkovina porazdeljena po površini, bolj je pripravek učinkovit. Diflufenikan pa lahko preide v rastlino tudi skozi korenine, od koder se po ksilemu prenaša po rastlini do mladih listov in novozraslih delov. Plevel pobledi in končno odmre.

Uporaba
Alister® grande lahko uporabimo v času od razvojne faze dveh listov (BBCH 12) pa skoraj do konca razraščanja (BBCH 28) žit. Najbolj ugoden čas uporabe je, ko so pleveli vznikli in so v razvojni fazi med dvema listoma in začetkom razraščanja (ozkolistni pleveli) oziroma do razvojne faze šestih listov (širokolistni pleveli). Škropljenje v zgodnjih fazah razvoja značilno zmanjša tekmovalnost plevelov in odvzem hranil. Alister® grande uporabimo, ko so pleveli v fazi aktivne rasti. Suša in nizke temperature (2–5 °C) upočasnijo delovanje, vendar ne zmanjšajo učinkovitosti herbicida.

 

Opozorila
Na istem zemljišču lahko pripravek uporabimo največ 1-krat v eni rastni sezoni. Tretiramo v brezvetrju. Preprečiti moramo zanašanje na sosednje posevke, še posebej na lucerno, grah in oljno ogrščico. Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 20 m tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. reda.

Fitotoksičnost
Če pripravek uporabljamo v skladu z navodili za uporabo, nima fitotoksičnih učinkov.

Mešanje
Odsvetujemo mešanje z mineralnimi olji in listnimi gnojili ter s pripravki, ki vsebujejo aktivno učinkovino fluroksipir in tebukonazol.

Priporočila za kombiniranje z drugimi pripravki
Ob pravočasni uporabi pripravka Alister® grande ni potrebno mešati z drugimi herbicidi. V primeru nekoliko poznejše uporabe, ko so pleveli preveliki (širokolistni pleveli imajo več kot šest pravih listov) in je vzniknil že tudi osat, ga lahko mešamo s herbicidom Sekator® OD.

Karenca
Karenca za ozimno pšenico in ozimno tritikalo je zagotovljena s časom uporabe.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG