Antracol WG 70

Vsebuje
propineb 70 %

Močljiva zrnca – WG

Način delovanja
Propineb je preventivni kontaktni foliarni fungicid iz skupine ditiokarbamatov. 
Uporaba

a) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje:
- peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,2 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha
(20 g/10 L vode) oziroma v odmerku 2 kg/ha.
- črne pegavosti vinske trte (Phomopsis viticola) v 0,2 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha
(20 g/10 L vode).
Uporabimo ga največ 5-krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču, od tega 2-krat pred cvetenjem in od
2 do 3-krat po cvetenju.

b) na jablanah in hruškah za zatiranje škrlupa (Venturia spp.) v 0,2 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (20 g/10 L vode). Uporabimo ga največ 3-krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču, od tega
2-krat pred cvetenjem in 1-krat kmalu po cvetenju.

c) na paradižniku v zaščitenih prostorih ali na prostem za zatiranje paradižnikove plesni (Phytophthora infestans) in črne listne pegavosti krompirja na paradižniku (Alternaria solani) v 0,3 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (30 g/10 L vode). Uporabimo ga največ 4-krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču, v katerikoli fazi gojene rastline.

č) na kumarah, melonah in lubenicah za zatiranje kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis) in kumarnega ožiga (Colletotrichum lagenarium) v 0,3 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha
(30 g/10 L vode). Uporabimo ga največ 4-krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču, v katerikoli fazi gojene rastline.

d) na krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) in črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani) v odmerku 2,5 kg/ha (25 g/100 m2) pri porabi 400–600 L vode/ha. Uporabimo ga največ 4-krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču, s tretiranjem začnemo ko se sklenejo vrste.

e) na tobaku za zatiranje tobakove plesni (Peronospora tabacina) v 0,2 % koncentraciji (20 g/10 L vode) pri porabi 200–600 L vode/ha. Uporabimo ga največ 4-krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču, od tega 2-krat pred presajanjem in največ 2-krat po presajanju sadik.

f) na nageljnih za zatiranje nageljnove rje (Uromyces dianthi) v odmerku 2 kg/ha oziroma v 0,2 % konce-ntraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (20 g/10 L vode). 

Opozorila
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in voda 2.reda.
Sadjarstvo: Zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 10 m do nekmetijske površine.
Uporaba pripravka je dovoljena samo ob uporabi traktorske škropilnice.

Fitotoksičnost
Če pripravek Antracol® WG 70 uporabljamo v predpisanem odmerku in na ustrezen način, za naštete gojene rastline ni fitotoksičen.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od 1/2 do 2/3 napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge.

Mešanje
Antracol® WG 70 se ne sme mešati s pripravki, ki reagirajo alkalno ali izrazito kislo. Mešanice z alkalnimi pripravki (npr. bakreno-apnena brozga) je potrebno porabiti takoj. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Karenca
7 dni za tobak, kumare, melone in lubenice, 14 dni za paradižnik na prostem, krompir, 28 dni za paradižnik v zaščitenih prostorih, za jabolka in hruške, 56 dni za namizno in vinsko grozdje.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG