Preklic registracij / odprodaja zalog

Obveščamo vas, da bo registracija spodaj navedenim fitofarmacevtskim pripravkom v letošnjem letu preklicana. Navedeni FFS so lahko v prodaji do navedenih datumov;


Pripravek Registracija Prodaja zalog Uporaba
CALYPSO SC 480
Preklic registracije 03.08.2020

03. 10. 2020 03.02.2021
BISCAYA Preklic registracije 03.08.2020 03. 10. 2020 03.02.2021
SONIDO Preklic registracije 29.04.2020
03. 10. 2020
03.02.2021

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG