Učinkovito zatrite plevele v žitih

Prva spomladanska ukrepa na posevkih žit sta letos dognojevanje in kontrola pojava bolezni, kmalu zatem pa še ugotovitev zapleveljenosti in zatiranje plevela z najnovejšim herbicidom za žita Atlantis® Star ali z že poznanima pripravkoma Sekator® OD ali Hussar® OD.

Dognojevanje žitnih polj opravimo konec februarja ali v začetku marca, pred napovedanimi padavinami. Posevke žit pregledamo in ugotovimo prisotnost posameznih vrst plevelov. Najbolj pozorni moramo biti na plevele, ki imajo najnižji prag škode. Prag škode za posamezni plevel je presežen, če ob pregledu posevka žit najdemo:

  • 25–30 rastlin/m2 enoletnega ozkolistnega plevela (srakoperec, njivski lisičji rep, stoklase …),
  • 20–25 rastlin/m2 enoletnega jesensko zimskega plevela z majhnim habitusom (koprive, plešec, jetičniki, zvezdica …),
  • 15–18 rastlin/m2 enoletnega jesensko zimskega plevela s srednjim habitusom (vijolica, kamilice, zebrati …)  ali
  • 0,5–1 rastlino/m2 agresivnega jesensko zimskega enoletnega plevela (plezajoča lakota, križnice …).

Na podlagi ugotovitve zapleveljenosti s posameznimi pleveli se odločimo za izbiro ustreznega herbicida in sicer:

  • če prevladujejo širokolistni pleveli (smolenec, koprive, vijolice, križnice, osat ...), uporabimo Sekator® OD,
  • če je posevek žit zapleveljen tako s širokolistnimi kot ozkolistnimi pleveli, uporabimo Atlantis® Star – najnovejši herbicid z najširšim spektrom zatiranja plevela.

njivski osat

srakoperec

Sekator® OD lahko uporabimo po vzniku plevela od sredine razraščanja žit do začetka rasti najvišjega lista žit.

Čas uporabe pripravka Atlantis® Star  je od fenološke faze, ko ima žito razvite tri liste, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 13–32). V primeru ekstremno sušnih razmer, povsod tam kjer zapleveljenost ni prevelika, z zatiranjem plevela počakamo. Plevele lahko zatiramo tudi sočasno s prvim varstvom žit pred boleznimi.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG