Varstvo vinske trte v njenem najobčutljivejšem obdobju

Po vseh vinorodnih deželah so izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte, ki je poleg oidija najpogostejša bolezen v slovenskih vinogradih. Največ škode povzročijo primarne okužbe, saj se pojavijo med cvetenjem in takoj po njem, ko je vinska trta najbolj občutljiva. Če želimo okužbe preprečiti in pridelati zdravo in kakovostno grozdje, je bistvenega pomena, da pravočasno pripravimo učinkovit program varstva vinske trte.
Peronospora

Primarne okužbe peronospore na vinski trti se pojavijo med cvetenjem in takoj po njem, ko je vinska trta najbolj občutljiva. V tem času lahko peronospora kaj kmalu uniči od tretjine do celega pridelka. Pri opazovanju in kontroli primarnih okužb upoštevamo tako imenovano pravilo treh desetk: 10 °C – 10 cm – 10 mm. V praksi to pomeni, da so poganjki na trti dolgi približno 10 cm, da je povprečna dnevna temperatura vsaj 10 °C, ter da je padlo vsaj 10 mm padavin v zadnjih 24 do 48 urah. Vsekakor moramo biti pozorni na morebitne okužbe in s tem na varstvo pred peronosporo, ko poganjki dosežejo dolžino 10 cm, ne glede na preostale pogoje. Zaradi zadostne količine padavin in dovolj visokih temperatur je možnost okužb letos zelo velika.

 
Slika 1: Okužba s peronosporo
Za preprečevanje okužb je pomembna dobra kmetijska praksa. Ker so razmere za razvoj peronospore na območju Slovenije več kot ugodne, in ker ne gojimo na peronosporo odpornih sort, moramo za varstvo pred peronosporo uporabiti najbolj učinkovite pripravke.

Za popolno varstvo pred peronosporo za prvo škropljenje uporabite pripravek Mikal® premium F ali kontaktni pripravek. Presledki med škropljenji naj bodo 12 dni.
 
Aktivna snov: fosetil-Al (500 g/kg), folpet (250 g/kg), iprovalikarb (40 g/kg)
Formulacija: WG − močljiva zrnca
Odmerek: 3 kg/ha


Oidij
Prve okužbe se lahko pojavijo že takoj ob začetku odpiranja očes, okužbe pa se vrstijo skozi vse leto. Najnevarnejše so okužbe ob koncu cvetenja in v času debeljenja jagod. Če v tem času ne izvajamo pravilnega preventivnega varstva pred boleznijo, lahko oidij povzroči trajno škodo.
 
 
Slika 2: Okužba z oidijem

Če želimo okužbe preprečiti in pridelati zdravo ter kakovostno grozdje, je zato bistvenega pomena, da pravočasno pripravimo učinkovit program varstva vinske trte pred oidijem. V primeru manjše nevarnosti za okužbo z oidijem, opravimo prva škropljenja s pripravki na podlagi žvepla. V najbolj občutljivem obdobju, od razvojne faze, ko je viden nastavek plodiča, do razvojne faze, ko so jagode v velikosti prosenih zrn in se grozdiči začenjajo povešati (BBCH 71–73), pa uporabljamo pripravke, ki nudijo vrhunsko varstvo kot je Luna® Experience v izmeničnem varstvu s pripravkom Falcon®. Uporabo priporočamo še predvsem v najbolj kritičnih fazah, ko so pogoji za razvoj oidija najugodnejši.


Aktivna snov:  fluopiram 200 g/L, tebukonazol 200 g/L
Formulacija: SC − koncentrirana suspenzija
Odmerek: 0,4 L/ha

Aktivna snov: tebukonazol (167 g/L), spiroksamin (250 g/L), triadimenol (43 g/L)
Formulacija: EC − koncentrat za emulzijo
Odmerek: 0,3−0,4 L/ha

Zavarujte svoj vinograd in uporabite zanesljiv program varstva Bayer:


POMEMBNO – Priprava škropilne brozge
Za uspešno pripravo škropilne brozge je pomemben vrstni red dodajanja pripravkov, zato se je priporočljivo posvetovati s svetovalci pri proizvajalcih fitofarmacevtskih sredstev. Pomemben je tudi vrstni red dodajanja pripravkov. Običajno je pravilen naslednji vrstni red dodajanja formulacij:

  1. SL;
  2. SC, KS, FL;
  3. WP;
  4. WG, DF;
  5. SE;
  6. EC;
  7. EW;
  8. OD;
  9. močila;
  10. listna gnojila. 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG