Odprodaja zalog

Obveščamo vas, da se je spodaj navedenim fitofarmacevtskim pripravkom spremenila registracija. FFS opremljena  s staro etiketo so lahko v prodaji do navedenih datumov.

Pripravek Registracija Prodaja zalog Uporaba
Mikal® premium F 3433-438/2006/10 31. 12. 2019 Do poteka roka uporabnosti zalog
Betanal® Expert Preklic registracije 30. 4. 2020 30. 6. 2020
FALCON® EC 460 Preklic registracije 29. 2. 2020 28. 2. 2021
Mesurol® FS 500 Ukinitev registracije 3. 3. 2020 3. 4. 2020

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG