Oljna ogrščica spomladi


Varstvo oljne ogrščice moramo opraviti natančno in pravočasno. Za varstvo oljne ogrščice pred boleznimi in boljše razraščanje uporabimo Folicur® 250 EW, za zatiranje kljunotajev Decis® 2,5 EC in za zatiranje repičarja pripravek Biscaya®.

Prvi ukrep varstva oljne ogrščice spomladi je škropljenje s fungicidom Folicur® 250 EW. S tem ukrepom preprečimo razvoj nekaterih bolezni kot so rja, pepelovke...
Oljna ogrščica, škropljena s pripravkom Folicur® 250 EW, razvije močnejše korenine, je bolj odporna na sušo in ostale stresne razmere, se močneje razrašča, je nižja, ne poleže in ima vse pogoje za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov.

Folicur® 250 EW uporabimo takoj spomladi, ko oljna ogrščica ozeleni (še preden začne odganjati steblo).Kmalu spomladi se pojavijo tudi škodljivci: repični kljunotaj (Ceutorhynchus napi), stebelni kljunotaj (Ceutorhyncus quadridens) in repičar (Meligethes aeneus). Kljunotaja se pojavita že zelo zgodaj, ko povprečna dnevna temeratura pri tleh doseže 6 °C oziroma ko najvišje dnevne temperature presežejo 12 °C. Hroščki najprej objedajo liste, čez nekaj dni pa začnejo odlagati jajčeca v navrtane luknjice v steblu. Po enem tednu se izležejo ličinke, ki izjedajo notranjost stebla.

Za prvo zatiranje škodljivcev uporabimo Decis® 2,5 EC Uporabimo ga lahko tudi skupaj s pripravkom Folicur® 250 EW.Kmalu za tem se pojavi še repičar, ki dela škodo na cvetju oljne ogrščice. Repičar išče pelod s katerim se hrani, zato izgrize luknjice v posamezne zaprte cvetove in jih s tem uničuje. Pri zgodnjem napadu repičarja lahko izgubimo tudi do polovico pridelka. Ko ogrščica začne cveteti, repičar več ni škodljivec pač pa koristna žuželka, ker oprašuje cvetove.

Napad posameznega škodljivca najlaže ugotovimo s postavitvijo rumenih lepljivih plošč v posevek oljne ogrščice.

Za drugo zatiranje škodljivcev oljne ogrščice uporabimo pripravek Biscaya®.

OGRŠČICE NE ŠKROPIMO V ČASU CVETENJA.


repični kljunotaj

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG