Odprodaja zalog

Obveščamo vas, da se je spodaj navedenim fitofarmacevtskim pripravkom spremenila registracija. FFS opremljena  s staro etiketo so lahko v prodaji do navedenih datumov.

Pripravek Registracija Prodaja zalog Uporaba
ANTRACOL® COMBI WP 62,8
Preklic registracije
22. 12. 2018 22. 06. 2019
ANTRACOL®
Preklic registracije 22. 12. 2018
22. 06. 2019
ANTRACOL® WG 70
Preklic registracije 22. 12 .2018
22. 06. 2019
MELODY® DUO WG 66,8
Preklic registracije 22. 12. 2018
22. 06.2019
Basta®
Preklic registracije 01. 04. 2019
01. 04. 2020
Alister® Grande Preklic registracije
30. 04. 2018 30. 04. 2019
Laudis®
3433-481/06/11 31. 07. 2018 31. 07. 2019
Mikal® premium F 3433-438/2006/10 31. 12. 2019 Do poteka roka uporabnosti zalog
Odprodaja zalog FFS Confidor® 70 WG z etiketo, kjer je navedena uporaba na hmelju ter na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, ki bodo dne 19. 9. 2018 še v skladiščih in na prodajnih mestih v RS, se dovoli najdlje do dne 19. 11. 2018.

Uporaba zalog FFS C Confidor® 70 WG z etiketo, kjer je navedena uporaba na hmelju ter na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, ki bodo dne 19. 11. 2018 še na zalogi pri uporabnikih v RS, se dovoli najdlje do dne 19. 12. 2018.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG