Bayer danes postal edini lastnik Monsanta

Leverkusen, 7. junij 2018– Delnice ameriške družbe Monsanto ne bodo več kotirale na newyorški borzi, ker bo odslej Bayer edini lastnik te družbe. Delničarji Monsanta so prejeli 128 USD na delnico. Banka J.P. Morgan je pomagala Bayerju pri izvedbi plačila nakupne cene za največjo pripojitev v zgodovini družbe. V skladu s pogojno odobritvijo ameriškega Ministrstva za pravosodje se lahko Monsanto združi z Bayerjem takoj po zaključku odprodaje določenih poslovnih področij družbi BASF. Proces združitve se bo predvidoma pričel v približno dveh mesecih.

“Danes je velik dan za naše kupce – kmetovalce po vsem svetu, ki jim bomo lahko pomagali, da imajo še varnejše in boljše pridelke; za naše delničarje, ker lahko pripojitev ustvari precejšnjo vrednost; ter za naše potrošnike in širšo družbo, ker bomo odslej kmetovalcem po vsem svetu lahko še bolj pomagali pri trajnostni pridelavi zdrave in cenovno dostopne hrane. Kot vodilna inovativna sila v kmetijstvu nudimo zaposlenim po vsem svetu privlačna delovna mesta in priložnosti za razvoj,” je dejal Werner Baumann, predsednik uprave družbe Bayer. “Naši cilji trajnostnega razvoja so za nas enako pomembni kot naši finančni cilji. Zavedamo se, da nam vodilni položaj v kmetijstvu prinaša še večjo odgovornost, zato bomo poglobili dialog z družbo.”

“Današnji zaključek posla predstavlja pomemben mejnik na poti k doseganju vizije o ustvarjanju vodilne družbe na področju kmetijstva, ki podpira pridelovalce v njihovih prizadevanjih za učinkovitejšo in bolj trajnostno pridelavo v korist našega planeta in potrošnikov,” je dejal Hugh Grant, dosedanji predsednik in glavni izvršni direktor Monsanta. “Ponosen sem na pot, ki smo jo utrli kot Monsanto, in se veselim združenega podjetja, ki bo prispevalo k razvoju sodobnega kmetijstva.”

Liam Condon, član Bayerjeve uprave, bo vodil združeno divizijo Crop Science od začetka integracije. Do zaključka odprodaje določenih poslovnih področij družbi BASF bo Monsanto posloval neodvisno od Bayerja.

V prihodnost usmerjene izjave
Določene izjave, navedene v tem obvestilu, lahko predstavljajo “v prihodnost usmerjene izjave.” Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki so napovedani ali predvidevani v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Dejavniki, ki lahko privedejo do navedenih materialnih razlik, vključujejo: tveganje, da stranki v pričakovanih časovnih okvirjih oziroma nasploh pri združitvi morda ne bosta mogli doseči pričakovanih sinergij in operativne učinkovitosti ter uspešno integrirati poslovanja družbe Monsanto v Bayerjevo poslovanje; takšna integracija utegne biti zahtevnejša, dolgotrajnejša ali dražja od pričakovane; prihodki po transakciji so lahko nižji od pričakovanih; operativni stroški, izguba strank in motnje v poslovanju (vključno s težavami pri vzdrževanju odnosov z zaposlenimi, strankami, potrošniki ali dobavitelji) pa večje oziroma pomembnejše od pričakovanih; zadržanje določenih ključnih zaposlenih v Monsantu; tveganja, povezana s sposobnostjo strank, da izpolnita pričakovanja glede računovodske in davčne obravnave združitve; vpliv refinanciranja posojil, najetih za transakcijo; vpliv zadolženosti Bayerja v zvezi s transakcijo in morebiten vpliv na bonitetno oceno Bayerja; učinke poslovne kombinacije Bayer in Monsanto, vključno s prihodnjim finančnim stanjem združenega podjetja, rezultati poslovanja, strategijo in načrti; druge dejavnike, opredeljene v letnem poročilu družbe Monsanto na obrazcu 10-K, predloženem Komisiji za vrednostne papirje v ZDA za poslovno leto  do 31. avgusta 2017, in druge vloge, ki jih je Monsanto oddal tej Komisiji ter so objavljene na spletni strani http://www.sec.gov in na Monsantovi spletni strani www.monsanto.com; ter ostale dejavnike, opisane v Bayerjevih javno dostopnih poročilih, ki so objavljena na Bayerjevi spletni strani www.bayer.com. Bayer ne sprejema nobene odgovornosti glede posodabljanja informacij, ki jih vsebuje to obvestilo, razen v primeru, da to zahteva zakon. Bralce tega obvestila opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave, usmerjene v prihodnost, ki se nanašajo le na tukaj naveden datum.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG