Podaljšanja roka uporabe FFS

Spoštovani,

v podjetju Bayer d.o.o. smo tudi letos za določena fitofarmacevtska sredstva (FFS) oziroma za določene serije teh FFS naredili analizo kemijsko-fizikalnih lastnosti z namenom podaljšanja roka uporabe.

V analizo so bila poslana spodaj navedena FFS ter številke serij. Analize so pokazale, da so navedena sredstva in serije v skladu s specifikacijo, zato za ta sredstva lahko podaljšamo rok uporabe.

 •  Adengo, šaržne št.:
  EM4H003561 / EV54002114

  EM4H003376 / EV54002066

  EM4H003558 / EV54002101

  Rok uporabe podaljšan do 20.02.2019 (FFS ima novo registracijo, zato je sredstvo potrebno opremiti z novo etiketo in navodilom za uporabo – s plastenk je potrebno odstraniti obstoječo etiketo ter jo nadomestiti z novo in na plastenke namestiti obeske z novim navodilom za uporabo – podaljšan rok uporabe je že natisnjen na novi etiketi).

 • Biscaya; šaržna št.: EM4L015468
  Rok uporabe podaljšan do 07.02.2019.


 • Biscaya; šaržna št.: EM4L015658
  Rok uporabe podaljšan do 06.02.2019.


 • Calypso SC480; šaržna št.: EDFL035114
  Rok uporabe podaljšan do 07.02.2019.


 • Decis 2,5 EC; šaržna št.: ELSB000766
  Rok uporabe podaljšan do 09.12.2018.


 • Equip; šaržna št.: EFKM003003
  Rok uporabe podaljšan do 27.11.2018.


 • Falcon EC460; šaržna št.: EDFL035693
  Rok uporabe podaljšan do 30.09.2017 (ker ima sredstvo še etiketo po stari odločbi je rok odprodaje zalog samo do 30.09.2017).


 • Folicur EW250; šaržna št.: vse
  Po novi registraciji je rok uporabe 4 leta od datuma proizvodnje, zato je sredstvo v kolikor še ni opremljeno z novo etiketo kjer je naveden rok uporabe 4 leta potrebno opremiti z novo etiketo in navodilom.


 • Hussar OD; šaržna št.: EFIT000988
  Rok uporabe podaljšan do 02.02.2019.

 • Laudis; šaržna št.: EFKF002490, EFKF002495
  Rok uporabe podaljšan do 31.12.2017.

 • Luna Experience; šaržna št.: EFIF000095, EV57002266, EFIC002318
  Po novi registraciji je rok uporabe 40 mesecev od datuma proizvodnje, sredstvo je potrebno opremiti z novim navodilom ter nalepko z novih rokom uporabe za posamezno šaržno številko.

 • Mikal Flash; šaržna št.: EV36003846
  Rok uporabe podaljšan do 19.11.2018.


 • Mikal Flash; šaržna št.: EM20008881
  Rok uporabe podaljšan do 14.02.2019.


 • Mikal Premium F; šaržna št.: EV39000165
  Rok uporabe podaljšan do 22.04.2018.

 • Mikal Premium F; šaržna št.: EM20008891
  Rok uporabe podaljšan do 14.02.2019.


 • Nativo 75WG; šaržna št.: EDFL034021
  Rok uporabe podaljšan do 25.12.2018 (FFS ima novo registracijo, zato je sredstvo potrebno opremiti z novo etiketo in navodilom za uporabo oziroma zloženko ter nalepko z novim datumom uporabe)

 • Prosaro; šaržna št.: EZO1502702
  Rok uporabe podaljšan do 17.01.2019 (FFS ima novo registracijo, zato je sredstvo potrebno opremiti z novo etiketo in navodilom za uporabo – s plastenk je potrebno odstraniti obstoječo etiketo ter jo nadomestiti z novo in na plastenke namestiti obeske z novim navodilom za uporabo – ter nalepko z novim datumom uporabe).

 • Prosaro; šaržna št.: EZO1507703
  Rok uporabe podaljšan do 08.03.2019 (FFS ima novo registracijo, zato je sredstvo potrebno opremiti z novo etiketo in navodilom za uporabo – s plastenk je potrebno odstraniti obstoječo etiketo ter jo nadomestiti z novo in na plastenke namestiti obeske z novim navodilom za uporabo – ter nalepko z novim datumom uporabe)


 • Sencor SC600; šaržna št.: EV54002104, EV54002108
  Rok uporabe podaljšan do 31.12.2018.


 • Sencor SC600; šaržna št.: EV54002040
  Rok uporabe podaljšan do 31.10.2018.


 • Sphere 535 SC; šaržna št.: EDFL034263
  Rok uporabe podaljšan do 31.12.2018 (FFS ima novo registracijo, zato je sredstvo potrebno opremiti z novo etiketo in navodilom za uporabo ter nalepko z novim datumom uporabe).


 • Serenade ASO SC; šaržna št.: EZU1505101, EZU1513202
  Rok uporabe podaljšan do 20.10.2017.


V kolikor ste nam poslali zahtevo za podaljšanje roka uporabe za katerega od zgoraj navedenih FFS oz. številk serije, vam pošiljamo kopijo analiznega certifikata ter nalepke z navedenim novim rokom uporabe za posamezna FFS iz vašega zahtevka oz. druge potrebne materiale, kot navedeno v dopisu pri posameznem sredstvu.

Prosimo, da skrbno opremite sredstva s poslanimi materiali, saj samo tako velja nov rok uporabe skladno z opravljeno analizo.Ob tem vas obveščamo, da je zaradi specifičnosti formulacij OD (Equip, Laudis) pogoj za podaljšanje roka uporabe teh sredstev, da se jih dobro pretrese in na tak način homogenizira.

Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte na tel. št. 01 5814 446.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

S spoštovanjem,
Tina Modic, Registracije
Bayer d.o.o., Crop Science


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG