Ste tudi vi pogrešali pripravek, ki bi omogočal popolno varstvo žit pred pleveli v jesenskem terminu škropljenja? Preklopite na Alister® grande – najsodobnejši herbicid za zgodnje zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni pšenici in tritikali.

Da bodo naslednje leto žita obilno obrodila, morate poskrbeti že sedaj. Primerna priprava tal, pravočasna setev tretiranega semena (nikakor ne domačega netretiranega), primerno gnojenje ter pravočasno zatiranje plevelov in bolezni žit je le nekaj ukrepov za dosego cilja vsakega poljedelca: veliki in kakovostni pridelki.

Tako pri nas, kot tudi drugod po svetu ozkolistni in širokolistni pleveli zmanjšujejo količino in kakovost pridelanih žit. V primeru zgodnje setve in dolge lepe jeseni lahko nekateri pleveli povzročijo veliko škode že v obdobju od pozne jeseni do zgodnje pomladi.

Jeseni kaleči pleveli so plezajoča lakota (smolenec), križnice, navadna zvezdica, srakoperec, zgodaj spomladi pa koprive, kamilice in drugi. Za zatiranje plevelov se odločamo na podlagi kontrole zapleveljenosti posevka žit in praga gospodarske škode določenega plevela. Nekateri ozkolistni pleveli, kot sta srakoperec in lisičji rep, imajo visok prag gospodarske škode,
25 rastlin/m². Pri nekaterih agresivnejših plevelih (smolenec, križnice ...) je prag gospodarske škode dosežen že pri zastopanosti 1 plevelne rastline na m². Če povemo to še malo drugače: pridelek žit bo 5 % manjši, če bo na 1 m² ena rastlina smolenca ali križnic ali 15 rastlin srakoperca ali pa 26 rastlin navadne zvezdice.

Najenostavnejši in najcenejši način varstva posevkov pred pleveli je uporaba herbicidov. Moderni herbicid morata odlikovati dve lastnosti: aktivno učinkovino, ki hitro in zanesljivo zatre plevel ter varovalo, ki varuje posevek.

grande®Alister je najsodobnejši herbicid za zgodnje zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni pšenici in tritikali.

Aktivne učinkovine jodosulfuron-metil, mezosulfuron-metil in diflufenikan z enim prehodom po posevku zagotavljajo visoko učinkovitost in takojšnje ter dolgotrajno delovanje. Vgrajeno varovalo varuje posevek ozimne pšenice in tritikale pred negativnim delovanjem aktivnih učinkovin in tako omogoča doseganje visokih pridelkov. S tem uporabniku prihrani čas in poveča dobiček.

Alister® grande uporabimo v času od razvojne faze dveh listov (BBCH 12) pa skoraj do konca razraščanja (BBCH 28) ozimne pšenice in tritikale.Alister® grande uporabimo, ko so pleveli v fazi aktivne rasti. Suša in nizke temperature (2–5 °C) upočasnijo delovanje, vendar ne zmanjšajo končne učinkovitosti herbicida. V času stresnih situacij za posevek (suša, pozeba, bolezni, slana tla, poplavljenost, močno pomanjkanje hranil) uporaba herbicidov ni priporočljiva. Če v takih razmerah uporabimo Alister® grande, lahko pride do rahle prehodne pobleditve žit. Vsekakor pa bodo simptomi izginili takoj, ko se bodo razmere za rast in razvoj žit spet normalizirale.

Alister® grande se v rastline popolnoma vpije v štirih urah. Dež, ki pade štiri ure po aplikaciji pripravka, ne zmanjša njegove učinkovitosti. V času škropljenja listje ne sme biti mokro.

Dodajanje močila odsvetujemo, saj je Alister® grande v OD formulaciji. Ta že vsebuje močilo v optimizirani koncentraciji za specifične potrebe aktivnih učinkovin v pripravku. Dodajanje močila lahko povzroči preomočenost rastline, s tem pa začasno razbarvanje listov.

V pretekli sezoni smo Alister® grande že preizkusili tudi na slovenskih pšeničnih poljih, zato smo še bolj prepričani v njegovo učinkovitost. Tudi pridelovalci žit so bili zelo zadovoljni, kar lahko vidimo iz nekaterih njihovih izjav:
  • Izkušnje so odlične, saj je Alister® grande popolnoma zatrl plevel kot je smolenec, srakoperec in druge.
  • Plevel smo popolnoma zatrli, zato smo z lahkoto primerjali različne načine varstva pšenice pred boleznimi.
  • Alister® grande je plevele v celoti zatrl, njiva je bila v času žetve popolnoma brez plevelov.
  • Alister® grande je dokazal svojo vrednost, zato bo zanesljivo našel prostor na mnogih slovenskih posevkih ozimne pšenice in tritikale.

Izklopi plevele. Vklopi donose. Alister® grandesmolenec

srakoperec

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG