Prosaro - zagotovite si visoke donose v žitih!

Pravočasna uporaba pravih fungicidov in insekticidov v žitih je nujna, če želite imeti kakovosten pridelek in zagotovljen uspeh! Tega se zavedajo tudi največji slovenski kmetovalci, ki za zdrava žita in visoke donose priporočajo uporabo pripravka Prosaro®.

Prosaro® je sistemični fungicid z močnim preventivnim in kurativnim delovanjem. Namenjen je zatiranju bolezni pšenice, ječmena, rži in tritikale. Najpomembnejše bolezni klasa so fuzarioze, ki lahko celo prepolovijo pridelek.

Prosaro® je najboljši v boju proti boleznim, saj:

  • varuje žita tudi pred najbolj trdovratnimi boleznimi žit (fuzarioze klasa, pšenična listna pegavost …),
  • ima odličen zelenilni učinek,
  • zmanjšuje vsebnost mikotoksinov.


Slika 1: Optimalni čas uporabe

Količina in kakovost pridelka pšenice v Sloveniji je zelo različna in odvisna od mnogih dejavnikov: sorte, ralične tehnologije pridelave, klimatskih razmer, primernosti tal za pridelavo pšenice, jakosti okužb z boleznimi, napada škodljivcev in zapleveljenosti ...

Znano je, da je lahko pridelek pšenice ob primernem varstvu dvakrat večji kot če varstva pšenice ne opravimo. Malo pa je znanega o tem, kako na količino pridelka vplivajo različni programi varstva pšenice. Na naših poskusih smo dosegli največji pridelek pšenice s programom varstva podjetja Bayer.


Slika 2: Primerjava povprečja pridelka ob uporabi različnih programov za varstvo pšenice pred boleznimi.

Zaradi pogoste zastopanosti žit v kolobarju imajo, poleg bolezni tudi škodljivci idealne pogoje za razvoj. Pri nas so zaenkrat najpomembnejši škodljivci strnih žit rdeči žitni strgač (Oulema melanopus) in več vrst uši (Aphididae), ki so se že začeli pojavljati po celi Sloveniji. Za zatiranje škodljivcev uporabite pripravek Decis® ali Biscaya® in preprečite izgube v količini in kakovosti pridelka, s tem pa tudi izgubo dohodka.

Zakaj uporabiti pripravek

  • Ker deluje zanesljivo in hitro.
  • Ker je cenovno ugoden insekticid.
  • Ker pokriva širok spekter škodljivcev.

Zakaj uporabiti pripravek

  • Ker ima daljše delovanje kot sintetični piretroidi, lahko zmanjšamo število škropljenj.
  • Ker je zelo primerna za zatiranje škodljivcev v integrirani pridelavi, kjer večkratna uporaba sintetičnih piretroidov ni dovoljena.
  • Ker odlično deluje pri visokih temperaturah, ko uporaba sintetičnih piretroidov ni primerna zaradi hitrega izhlapevanja.
  • Ker se lahko meša s fungicidi in insekticidi.


Slika 3: Škodljivci v žitih in čas uporabe

Zavarujte svoje žito že sedaj in si zagotovite zdrav, kakovosten in obilen pridelek!Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG