Nič ne uide njegovemu pogledu!

 

Movento® SC 100 je edinstven sistemični insekticid in akaricid z izjemno učinkovitostjo in širokim spektrom delovanja za zatiranje škodljivcev na hmelju, sadju in zelenjavi. Deluje dvosmerno – po rastlini se premika navzgor in navdzol. Doseže tudi težko dostopne in skrite dele rastline.

  • Učinkovito varstvo pred skritimi škodljivci.
  • Učinkovito varstvo novo izraslih delov rastlin.

Prednosti

  • Izjemna učinkovitost in širok spekter delovanja proti sesajočim insektom.
  • Zanesljivo varstvo – dobiček in prihranek denarja.
  • Neškodljiv za koristne organizme.
  • Brez navzkrižne rezistence z ostalimi insekticidi.

Pripravek Movento® SC 100 se uporablja za zatiranje škodljivcev:

  • na hmelju:

  • v matičnjakih trte in sadju:

  • v zelenjavi:

Več informacij o pripravku Movento® SC 100 in NAROČILNICA je na povezavi tukaj.

OPOZORILO!

Pripravek Movento® SC 100 smejo v Republiki Sloveniji uporabljati poklicni pridelovalci, ki imajo nasade oziroma posevke napadene s škodljivci navedenimi v dovoljenju, imajo veljavno potrdilo o znanju iz fitomedicine in so registrirani pri MKGP (obvezna številka MID-a). Uporaba je dovoljena od 1. 5. 2016 do 1. 9. 2016. Uporabniki pripravka morajo o uporabi voditi posebno evidenco v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada/posevka, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino pripravka, dejansko količino uporabljene vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opažanja v zvezi z uporabo pripravka ter opažanja v zvezi s pojavom škodljivih žuželk in pršic v tretiranih nasadih oziroma posevkih.  Evidenco morajo poslati na Bayer d.o.o. najpozneje do 1. 10. 2016.Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG