Adengo – Preprosto čisto

Ste že med tistimi zadovoljnimi kmetovalci, ki so imeli koruzno njivo brez plevelov? Preprosto čisto?

Za vas imamo edinstveno rešitev, kot je še ni bilo  ̶  ADENGO®.

Katere plevele zatira?

Pri uporabi herbicidov moramo biti pozorni predvsem na ponavljajočo se uporabo enakega pripravka, kajti v tem primeru pride do odpornosti ali prevelike razmnožitve plevelov, ki jih uporabljeni pripravek ne zatira. Nekaj podobnega se dogaja tudi na slovenskih koruznih poljih, zaradi večletne zaporedne uporabe enakih pripravkov na istih poljih. Sedaj lahko to rešimo z uporabo pripravka Adengo®.


Adengo® je najnovejši vrhunski herbicid za zatiranje enoletnih ozko- in širokolistnih plevelov v koruzi, poleg tega pa ima tudi zelo dober stranski učinek – deluje tudi na trajne ozko- in širokolistne plevele. Enoletne plevele zatira skoraj 100-odstotno, večletne pa nad 80-odstotno. Slednje pomeni, da tudi tiste, ki jih ne uniči popolnoma, močno zavira v razvoju in koruza te močno prizadete trajne plevele hitro preraste.   

Zakaj je Adengo® tako učinkovit?

Uspeh pripravka Adengo® pri zatiranju plevelov zagotavljata dve aktivni učinkovini, izoksaflutol in tienkarbazon-metil. V plevelnih rastlinah vplivata na različne presnovne procese in jih prav zaradi tega zatirata na različne načine. Adengo® je zato zelo primeren za zatiranje plevelov v koruzi tudi z vidika antirezistentne strategije. Prva aktivna učinkovina, izoksaflutol, zavira delovanje encimov, pomembnih za nastanek barvila karoten, ki na površini lista ščiti klorofil. Zaradi pomanjkanja karotenov je klorofil neposredno izpostavljen soncu, kar privede do razbarvanja in uničenja plevelne rastline. Druga aktivna učinkovina, tienkarbazon-metil, pa preprečuje nastanek nekaterih nujno potrebnih aminokislin za rast in razvoj rastlin. Obe aktivni učinkovini lahko vstopata v rastlino skozi njene nadzemne in podzemne dele, kar pomeni, da deluje tako talno kot preko listov. Rezultat medsebojnega delovanja teh dveh aktivnih učinkovin je velika učinkovitost pri zatiranju plevelov.

In zakaj po uporabi pripravka Adengo® plevel propade koruza pa nemoteno raste naprej?

Adengo® vsebuje varovalo, varovala pa lahko najdemo samo v Bayerjevih herbicidih. Varovalo ciprosulfamid, ki je vgrajeno v novi herbicid, prepreči delovanje aktivnih učinkovin v koruzi, v plevelnih rastlinah pa ne. Varovalo koruzi omogoča, da nemoteno raste naprej, plevel pa propade. Za varovalo v listnih herbicidih ®Laudis, Equip®, Hussar® in Sekator® smo prepričani, da že veste. Vendar je Adengo® prvi herbicid, pri katerem varovalo deluje tudi preko tal, rezultati poskusov iz Prekmurja pa potrjujejo učinkovitost varovala. Primerjali smo vpliv herbicidov na pridelek koruze. Na površinah kjer smo plevele zatirali s pripravkom Adengo® smo dosegli do 7 % večji pridelek.

Slika 1: Pridelek koruze ob uporabi različnih herbicidov, Puconci (Prekmurje), 2014

Slika 2: Pridelek koruze ob uporabi različnih herbicidov v razvojni fazi 2 listov koruze, Rakičan (Prekmurje), 2014

Poleg odličnega zatiranja plevelov v koruzi v normalnih pogojih in doseganja višjih pridelkov odlikuje novi herbicid tudi učinkovito delovanje ob najmanjši talni vlažnosti. Za aktiviranje talnega delovanja pripravka Adengo® zadostuje samo od 8 ̶ 10 mm padavin (drugi talni herbicidi potrebujejo od 15 ̶ 20 mm padavin). Aktivne učinkovine iz pripravka Adengo® počakajo v tleh na padavine najdlje (tudi 2 tedna) in se nato aktivirajo ter zatirajo plevel, zato ima med vsemi talnimi herbicidi najdaljše talno delovanje.

Zelo primeren je tudi za zatiranje plevelov v koruzi po odkosu ljuljke in kjer smo slabo zaorali (ali pa samo pobranali) kak prezimni dosevek. Zatre že vznikle, slabo zaorane plevele (ljuljko, križnice ipd.) kot tudi plevele, ki vznikajo pozneje. 

Optimalen čas uporabe

Če je vlažnosti tal primerna, je optimalen čas uporabe zelo dolg: od setve pa do tretjega lista koruze. Če je po setvi napovedano ekstremno sušno obdobje, s škropljenjem počakamo do vznika plevelov (približno med drugim in tretjim listom koruze) in Adengo® uporabimo šele takrat. Tako bomo plevele zatrli preko listov, preostanek sredstva na tleh pa se bo aktiviral ob prvem dežju.

Vsi naši poskusi so dokazali, da z uporabo herbicida Adengo® dobimo največ.


Slika 3: Učinkovitost zatiranja plevelov (pelinolistna ambrozija, navadna kostreba, bela metlika, ...) s herbicidom Adengo® (spredaj Adengo®, zadaj neškropljeno) 

Slika 4: Čisto koruzno polje po uporabi herbicida Adengo® 

Poglejte kaj o najnovejšem herbicidu za koruzo – Adengo® meni nekaj največjih slovenskih kmetovalcev.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG