Oljna ogrščica spomladi

  

Varstvo oljne ogršice moramo opraviti natančno in pravočasno.

Za varstvo oljne ogrščice pred boleznimi in idealnejšo razvejitev uporabimo Folicur® 250 EW, za zatiranje kljunotajev pa Decis® 2,5 EC.

Prvi ukrep varstva oljne ogrščice spomladi je škropljenje s fungicidom
Folicur® 250 EW. S tem ukrepom preprečimo razvoj nekaterih bolezni kot so črna listna pegavost (Alternaria brassicae) in bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum).

Oljna ogrščica, škropljena s pripravkom Folicur® 250 EW, razvije močnejše korenine, je bolj odporna na sušo in ostale stresne razmere, se močneje razrašča, je nižja, ne poleže in ima vse pogoje za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov.

Folicur® 250 EW uporabimo takoj spomladi, ko oljna ogrščica ozeleni (še preden začne odganjati steblo).

Kmalu spomladi se pojavijo tudi škodljivci: repični kljunotaj (Ceutorhynchus napi) in stebelni kljunotaj (Ceutorhyncus quadridens). Kljunotaja se pojavita že zelo zgodaj, ko povprečna dnevna temeratura pri tleh doseže 6 °C, oziroma ko najvišje dnevne temperature presežejo 12 °C. Hroščki najprej objedajo liste, čez nekaj dni pa začnejo odlagati jajčeca v navrtane luknjice v steblu. Po 1 tednu se izležejo ličinke, ki izjedajo notranjost stebla.
Za prvo zatiranje škodljivcev uporabimo Decis® 2,5 EC. Uporabimo ga lahko tudi skupaj s pripravkom Folicur® 250 EW.

Kmalu za tem se pojavi še repičar, ki dela škodo na cvetovih oljne ogrščice. Repičar izgrize luknjice v posamezne zaprte cvetove in jih s tem uničuje. Pri zgodnjem napadu repičarja lahko izgubimo tudi do polovico pridelka. Napad posameznega škodljivca najlaže ugotovimo z rumenimi plastičnimi posodami (pastmi), ki jih položimo na zemljo.

Za drugo zatiranje škodljivcev oljne ogrščice uporabimo pripravek Biscaya®.

OGRŠČICE NE ŠKROPIMO V ČASU CVETENJA!

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG