Alister® grande – Izklopi plevele. Vklopi donose.


Uspešna pridelava žit dandanes zahteva najsodobnejšo tehnologijo h kateri prištevamo tudi učinkovito varstvo pred pleveli.Glavno pravilo za ciljno in učinkovito varstvo pred pleveli ter zatiranje plevelov v žitih je, da nikdar ne škropimo na pamet. Po občutku lahko škropimo le, če se odločimo za zatiranjen plevelov kmalu po setvi žit, ko pleveli še niso vzniknili in nimamo vpogleda v zapleveljenost našega žitnega posevka.

Pleveli začnejo vznikati rahlo kasneje kot žita in ob vzniku žit še ne povzročajo nobene škode. Zatiranje plevelov takoj po setvi oz. v zelo zgodnji razvojni fazi žit zato odsvetujemo.

Herbicid grande®Alister omogoča sodobno in zanesljivo zatiranje plevelov v žitih. Uporabimo ga lahko za jesensko in zgodnje spomladansko zatiranje plevelov v ozimni pšenici in ozimni tritikali.

Alister® grande uporabimo, ker:

  • je dovoljen je tudi na območjih z omejeno uporabo fitofarmacevtskih sredstev,
  • zatremo vse najpogostejše plevele na slovenskih žitnih poljih (smolenec , srakoperec, vijolice, mrtve koprive, križnice, jetičnike …),


  • deluje hitro (preko listov) in dolgotrajno (preko tal) ter več mesecev preprečuje naknadni vznik plevelov. Dolgotrajnost delovanja lahko vidimo na priloženih fotografijah.

  • ima najdaljši časovni razpon uporabe med priporočenimi talnimi herbicidi. Uporabljamo ga lahko od jeseni do spomladi.

 

Alister® grande lahko uporabimo jeseni od razvojne faze ozimne pšenice in ozimne tritikale BBCH 12 (dva lista popolnoma razgrnjena) v odmerku 1 L/ha. Spomladi lahko uporabimo Alister® grande v odmerku 0,8 L/ha skoraj do konca razraščanja ozimne pšenice in ozimne tritikale (BBCH 28).


Alister® grande je svojo učinkovitost in preprostost uporabe dokazal že pri mnogih pridelovalcih žit.

Uporabo pripravka Alister® grande že v jeseni svetujemo vsem, ki zatirajo plevele v ozimni pšenici in ozimni tritikali.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG