Monday, March 9, 2015

Zatiranje plevela v žitih

Dognojevanje žitnih polj opravimo konec februarja ali na začetku marca, pred napovedanimi padavinami. » več

Saturday, March 7, 2015

Preprečite razvoj bolezni žit

Pri ozimnem ječmenu se v zadnjih letih najprej pojavljata ječmenov listni ožig in ječmenova mrežasta pegavost. Kot prag za zatiranje pegavosti v začetku bilčenja upoštevamo okužbo, pri katerem se pri 10 % rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. » več

Friday, March 6, 2015

Oljna ogrščica spomladi

Varstvo oljne ogršice moramo opraviti natančno in pravočasno.
Za varstvo oljne ogrščice pred boleznimi in idealnejšo razvejitev uporabimo Folicur® 250 EW, za zatiranje kljunotajev pa Decis® 2,5 EC. » več

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG