Ravnanje z odpadno embalažo FFS


Ravnanje z odpadno embalažo fitofarmacevtskih pripravkov.

Ravnanje z odpadno embalažo, v kateri so bili fitofarmacevtski pripravki, opredeljujeta Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/1998) in Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS št. 104/2000).

 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG