Za visok pridelek oljne ogrščice poskrbimo že jeseni

Že kmalu po vzniku lahko posevke oljne ogrščice močno razredčijo škodljivci, kot sta repični bolhač (Psylliodes chrysocephala) in repna grizlica (Athalia rosae). V tem času sklop oljne ogrščice zmanjšuje tudi glivična bolezen suha trohnoba koreninskega vratu (Phoma lingam).
Poleg varstva pred boleznimi in škodljivci je za doseganje visokega pridelka oljne ogrščice ključnega pomena tudi dobra prezimitev.

Škodljivce učinkovito zatre Decis®, za dobro prezimitev in varstvo pred boleznimi pa je najboljša izbira Folicur®.

Folicur®:

  • regulira rast oljne ogrščice in jo s tem okrepi,
  • zmanjša vsebnost vode v rastlini in tako prepreči pokanje stebla zaradi zmrzali,
  • spodbudi razvoj in razraščanje korenin že jeseni in s tem omogoči boljše razraščanje, oljne ogrščice spomladi,
  • zatira suho trohnobo koreninskega vratu (Phoma lingam),

Za optimalno delovanje uporabimo Folicur® v odmerku 0,7–0,8 L/ha v razvojni fazi    5–7 listov.

Decis®:

  • preverjeno učinkovit,
  • deluje hitro in zanesljivo, kontaktno in želodčno,
  • cenovno ugoden insekticid,
  • za popolno varstvo oljne ogrščice priporočamo mešanje s pripravkom Folicur®.

Decis® uporabimo v odmerku 0,3 L/ha ob pojavu škodljivcev po načelu pragov    gospodarske škode:
- repični bolhač: več kot 2 izjedi na kličnih listih na 50 % rastlin,
- repna grizlica: 20 pagosenic repne grizlice/m2, ko ima ogrščica prva 2 lista
ter pozneje 1 pagosenica na rastlino.
                
Celovito varstvo oljne ogrščice s pripravkoma Folicur® in Decis® se pridelovalcu večkratno povrne s povečanjem pridelka.

repični bolhač

škoda, ki jo povzroči repični bolhač

pagosenica repne grizlice

suha trohnoba koreninskega vratu, škoda na steblu

suha trohnoba koreninskega vratu, škoda na listih

 

Ščavje - velik problem na travnikih in pašnikih

Ščavje oziroma topolistna kislica (Rumex obtusifolius) in kodrastolistna kislica (Rumex crispus) vsebujeta strupene snovi, imenovane oksalati.
Pri prežvekovalcih lahko oksalat preide v kri, kjer porablja kalcij (Ca), in povzroča hipokalkemijo. V ledvicah se lahko tvorijo veliki kristali Ca oksalata, ki poškodujejo ledvice. V vampu lahko Ca oksalat povzroča edeme in krvavitve. Slabša je tudi kakovost mleka in mesa. Mleko ima kisel okus in se hitreje kisa.

Za uspešno zatiranje ščavja je zelo pomembno, da uničimo korenino. Najučinkoviteje ga zatremo s sistemičnimi herbicidi, ki v rastlino vstopijo skozi list in se nato premeščajo tudi v korenino.

Grodyl®  je herbicid, s katerim lahko zatiramo ščavje skozi celo rastno sezono. Najprimernejši čas uporabe je spomladi po prvi in jeseni po zadnji košnji (od konca avgusta do začetka oktobra).
Herbicidu Grodyl® dodamo 5 kg raztopljene Uree ali močilo. Tako pospešimo njegovo delovanje, z raztopljeno Ureo pa še nekoliko dognojimo koristne rastline, ki ostanejo po škropljenju.
Grodyl® je selektiven za belo deteljo in lucerno, poleg tega pa ima tudi najkrajšo karenco med vsemi pripravki za zatiranje ščavja.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG