Sonido

Vsebuje
tiakloprid 400 g/L

Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena – FS

Način delovanja
Sonido® je pripravek  za varstvo rastlin – sistemični insekticid za tretiranje semena koruze.

Uporaba
Sonido® uporabljamo kot sistemični insekticid za tretiranje semena koruze za zatiranje strun, še posebej strun iz rodu Agriotes sp. v odmerku 0,125 L na semensko enoto (ena SE je 50000 zrn koruze). Največja gostota setve je 2,2 SE/ha  ali 110000 zrn/ha.

Opozorila
Seme smejo z navedenim fitofarmacevtskim pripravkom tretirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadnic«. Tretiranega semena ne smemo uporabljati za prehrano ljudi in živali ali za kakršnokoli drugo predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo. Ob rokovanju s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic. Pri tretiranju in setvi tretiranega semena moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov.  

Priprava sredstva za uporabo

Pripravek Sonido® pred uporabo dobro pretresemo in dodamo pripravek za boljše oprijemanje na seme. Okvirna poraba vode je 150mL/50000 zrn (odvisno od uporabljenega pripravka za boljši oprijem). Mešanico pripravimo v naslednjemu vrstnem redu v ustreznih količinah: 80 % potrebne količine vode, pripravek za boljšo oprijemljivost, Sonido® ter nato preostala voda. Neprestano mešamo, da zagotovimo homogenost mešanice. Za kakovosten nanos s katerim zagotovimo enakomerno pokritost semena, prilagodimo količino mešanice napravi za tretiranje semena in lastnostim semena (vrsta, teža 1000 zrn). Izvedemo poskusno tretiranje, nato prilagodimo količino vode. Poskrbimo za vse parametre, ki omogočajo kontrolo kakovosti nanosa in zagotavljajo pravilno oprijemljivost pripravka in čimvečjo pokrovnost.

Fitotoksičnost

Če pripravek uporabljamo v skladu z navodili za uporabo, nima fitotoksičnih učinkov.

Mešanje
O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našim svetovalcem. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Karenca
Karenca za koruzo je zagotovljena z načinom uporabe.

Delovna karenca ni potrebna.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG