Redigo® Pro

Vsebuje
tebukonazol    20 g/L    (1,7 % w/w)    CAS št.: 107534-96-3
protiokonazol    150 g/L (12,8 % w/w)    CAS št.: 178928-70-6

Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena – FS

Način delovanja
Redigo® Pro je fungicid z lokalno-sistemičnim načinom delovanja, ki se uporablja za tretiranje semena pšenice, tritikale, ječmena, ovsa in rži.

Uporaba
Redigo® Pro je fungicid  z lokalno-sistemičnim načinom delovanja, ki se uporablja za tretiranje semena:

-       v odmerku 0,05 L (50 mL) sredstva na 100 kg semena:
a) ozimnega in jarega ječmena za zatiranje ječmenove gole sneti (Ustilago nuda f. sp. hordei) in ječmenove pokrite sneti (Ustilago hordei);
b) ovsa za zatiranje ovsene prašnate sneti (Ustilago avenae);
c) ozimne in jare pšenice za zatiranje pšenične trde sneti (Tilletia tritici) in prašnate pšenične sneti (Ustilago nuda f. sp. Tritici);

-       v odmerku 0,0667 L (66,7 mL) sredstva na 100 kg semena (deluje na poleg prej omenjene bolezni tudi na):
d) ozimnega ječmena za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenove progavosti (Pyrenophora graminea) in fuzarioz (Fusarium sp.) ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis);
e) jarega ječmena za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenove progavosti (Pyrenophora graminea) in fuzarioz (Fusarium sp.);
f) ovsa za zatiranje ovsene temne pegavosti (Pyrenophora avenae) in fuzarioz (Fusarium sp.);
g) ozimne pšenice, rži, ozimne tritikale za zatiranje fuzarioz (Fusarium sp.) ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis);
h) jare pšenice za zatiranje fuzarioz (Fusarium sp.).

Priprava sredstva za uporabo
Za dobro primarno in sekundarno porazdelitev sredstva po zrnju se razredči ustrezno odmerjeno količino sredstva Redigo® Pro z 0,2 – 1L vode. Pripravljena emulzija zadostuje za tretiranje 100 kg semena. Pripravek se po zrnju optimalno porazdeli, če se ga temeljito zmeša v tehnično zanesljivih napravah za tretiranje semena. Od kakovosti obdelave je odvisen tudi uspeh varstva posevka.

Opozorila v zvezi s tretiranjem semena
Tretira se lahko le seme visoke kakovosti, ki vsebuje manj kot 16 % vlage. Seme se sme tretirati s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) le v napravah za razkuževanje semena, ki so kalibrirane in skladne s predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS. Seme smejo z navedenim FFS tretirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadnic«.

Fitotoksičnost
Redigo® Pro
ni fitotoksičen za večino sort zgoraj navedenih žit, če ga uporabljamo v skladu z navodili. Znaki fitotoksičnosti se lahko pokažejo na občutljivih sortah žit, kot poznejši vznik, počasna rast ali razbarvanje. Ti znaki so prehodnega značaja in v poznejših fazah rasti izginejo.

Mešanje
Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno.

Karenca
Karenca za pšenico, ječmen, tritikalo, oves in rž je zagotovljena s časom uporabe.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko je setev končana in seme zadelano v zemljo.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG