Redigo® M

Vsebuje

metalaksil ............................................20 g/L (1,87 % w/w)               CAS št.: 57837-19-1
protiokonazol .………….................…100 g/L (9,35 % w/w)              CAS št.: 178928-70-6


Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena – FS

Redigo® M  je fungicid fungicid za razkuževanje semena koruze in sladke koruze, ki združuje lastnosti dveh aktivnih snovi. Aktivna snov protiokonazol je sistemik, ki deluje zoper fuzarioze. Aktivna snov metalaksil deluje prav tako kot sistemik, deloma pa se razporedi v bližino tretiranega semena in prepreči okužbo kalečega semena z glivo povzročiteljico padavice sadik.

Uporaba
Redigo® M je fungicid za vlažno tretiranje semena koruze za zatiranje fuzarioz (Fusarium sp.) in padavice sadik (Pythium sp.) v odmerku 15 mL sredstva na 1 semensko enoto (SE = 50.000 zrn). Najvišji uporabljen odmerek sredstva ne sme presegati 30 mL/ha.

Opozorila v zvezi s tretiranjem semena

 • s pripravkom se seme lahko tretira največ enkrat;
 • semena koruze se ne sme tretirati, ko je vsebnost vlage v zrnju nad 16 % ali seme kali in če je seme poškodovano;
 • pripravek bo učinkovit, če se pri tretiranju doseže enakomerna pokritost semena;
 • seme se sme tretirati s FFS le v napravah za tretiranje semena, skladnih s predpisi, ki urejajo naprave za nanašanje FFS;
 • seme smejo z navedenim FFS tretirati samo fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadnic«;
 • obvezni podatki, ki se navedejo na etiketah in dokumentih, ki spremljajo tretirano seme, so:
  • ime FFS, s katerim je bilo seme tretirano,
  • ime aktivne snovi v FFS,
  • standardni previdnostni stavki, ki so navedeni v navodilu za uporabo FFS, in
  • opozorila glede uporabe FFS oziroma tretiranega semena (iz odločbe o registraciji FFS);
 • pri tretiranju semena je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda;
 • v prostoru, kjer se tretira seme, naj bodo vključene prezračevalne naprave, ki odsesavajo zrak;
 • po tretiranju je treba seme pred pakiranjem posušiti, nato pa napolniti vreče in jih zapreti ter jih shraniti v suhem prostoru;
 • pri čiščenju naprave za tretiranje se ne smejo uporabljati čistilni aparati, ki dvigujejo prah.


Priprava sredstva za uporabo

Za dobro porazdelitev sredstva po zrnju uporabimo od 50 – 150 ml vode na SE, odvisno od naprave za tretiranje semena. Sredstvo se po zrnju optimalno porazdeli, če se ga temeljito zmeša v tehnično zanesljivih napravah za tretiranje semena. Od kakovosti tretiranja je odvisen tudi uspeh varstva posevka. Pred uporabo sredstva in tretiranjem semena se je treba glede uporabe in možnosti mešanja posvetovati z imetnikom registracije.

Fitotoksičnost
Pripravek ni fitotoksičen, če se ga uporablja v skladu z navodili.

Manjše uporabe
Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega pripravka Redigo® M pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega pripravka Redigo® M na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

Karenca
Zagotovljena je s časom uporabe.

Delovna karenca
Vstop delavcev na površino, kjer se seje tretirano seme, je dovoljen, ko je setev končana in seme zadelano v zemljo.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG