Lamador FS 400

Vsebuje
tebukonazol  150 g/L
protiokonazol  250 g/L

Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena – FS

Način delovanja
Lamardor® FS 400 je fungicid za z lokalno-sistemičnim načinom delovanja, ki se uporablja za razkuževanje semena pšenice, tritikale, ječmena in rži.


Uporaba
Lamardor® FS 400 se uporablja za razkuževanje semena v odmerku 0,02 L pripravka na 100 kg semena:

a) ozimne in jare pšenice za zatiranje snežne plesni (Monographella nivalis), pšenične trde sneti (Tilletia tritici) in fuzarioz (Fusarium spp.);
b) ozimnega in jarega ječmena za zatiranje snežne plesni (Monographella nivalis), ječmenove gole sneti (Ustilago nuda f.sp. hordei), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenove progavosti (Pyrenophora graminea) in fuzarioz (Fusarium spp.);
c) ozimne in jare tritikale za zmanjševanje okužbe s snežno plesnijo (Monographella nivalis) ter za zatiranje fuzarioz (Fusarium spp.);
d) ozimne in jare rži za zmanjševanje okužbe s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami (Fusarium spp.).

Priprava sredstva za uporabo
Za dobro primarno in sekundarno porazdelitev pripravka po zrnju razredčimo 0,02 L pripravka Lamardor® FS z 0,5–1 L vode. Pripravljena emulzija zadostuje za razkuževanje 100 kg semena. Pripravek se po zrnju optimalno porazdeli, če ga temeljito zmešamo v tehnično zanesljivih aparatih za razkuževanje semena. Od kakovosti obdelave je odvisen tudi uspeh zaščite posevka.

Opozorila v zvezi z uporabo tretiranega semena
Tretiranega semena ne smemo uporabljati za prehrano ljudi in živali ali za kakršnokoli drugo predelavo ali uporabo, ki ni v skladu z registrirano uporabo. Tretirano seme moramo pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. S tretiranim semenom moramo ravnati tako, da ne pride v neposreden stik s čebelami, pticami, ribami in toplokrvnimi živalmi. Ob rokovanju s tretiranim semenom je obvezna uporaba rokavic.

Fitotoksičnost
Lamardor® FS 400 ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili. 

Mešanje
Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi pripravki ni predvideno.

Karenca
Karenca za pšenico, ječmen, tritikalo in rž je zagotovljena s časom uporabe.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko je setev končana in seme zadelano v zemljo.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG