Velum prime

Velum® prime je fitofarmacevtsko sredstvo – nematocid s sistemičnim delovanjem, ki se uporablja v zaščitenih prostorih za zmanjševanje populacije ogorčic koreninskih šišk na paradižniku, jajčevcih, paprikah, kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah in  s hkratnim fungicidnim delovanjem na paradižnikovo pepelovko na paradižniku in pepelovk iz rodu Sphaerotheca na bučnicah. Na prostem se uporablja v krompirju ter na paradižniku, jajčevcih, paprikah, bučah, dinjah in lubenicah.


Vsebuje

Fluopiram 400 g/L (34,5 % w/w)


Koncentrirana suspenzija – SC

Način delovanja

Velum® Prime  je nematocid s sistemičnim delovanjem, deluje tudi fungicidno.

Uporaba

Sredstvo Velum® prime se uporablja kot sistemični nematocid, ki ima hkrati tudi fungicidno delovanje. Uporablja se:

  • na paradižniku, jajčevcu, papriki, kumarah, bučah, bučkah, dinjah in lubenicah v zaščitenih prostorih za zmanjševanje populacije ogorčic koreninskih šišk (Meloidogyne spp.). Sredstvo se uporablja samo v sistemu kapljičnega namakanja v odmerku 0,625 L/ha (6,25 mL na 100 m2), največ 2 krat v eni rastni dobi gojene rastline. Prvič ga uporabimo 1–3  dni pred presajanjem ali takoj po presajanju, drugič ga uporabimo 15 do 30 dni po presajanju . Sredstvo ima hkrati tudi fungicidno delovanje, tako da zmanjšuje okužbe s paradižnikovo pepelovko (Leveillula taurica) na paradižniku in pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca sp.) na bučnicah. Sredstvo se ne uporablja v primerih, ko je potrebno zatirati samo glivične bolezni.
  • v krompirju na prostem za zmanjševanje populacije ogorčic koreninskih šišk (Meloidogyne spp.), za delno zmanjševanje populacije bele krompirjeve ogorčice (Globodera pallida) in za zatiranje rumene krompirjeve ogorčice (Globodera rostochiensis). Sredstvo uporabljamo v odmerku 0,625 L/ha (6,25 mL na 100 m2).

    S sredstvom tretiramo pred sajenjem, neposredno v brazde, pri porabi vode 200 L/ha.

  • na paradižniku, jajčevcih, paprikah, bučah, dinjah in lubenicah na prostem za zmanjševanje populacije ogorčic koreninskih šišk (Meloidogyne spp.). Sredstvo uporabljamo samo v sistemu kapljičnega namakanja v odmerku 0,625 L/ha (6,25 mL na 100 m2). Sredstvo uporabimo 13 dni pred presajanjem ali po presajanju. Sredstvo ima hkrati tudi stransko fungicidno delovanje, tako da zmanjšuje okužbe s pepelovkami iz rodu Erysiphe (Erysiphe sp.) in pepelovke iz rodu Sphaerotheca (Sphaerotheca sp.) na bučevkah (bučah, dinjah in lubenicah).

 

Opozorila

Sredstvo v paradižniku, jajčevcih, paprikah oziroma bučevkah ne smemo uporabljati v primerih, ko je potrebno zatirati samo glivične bolezni.

S sredstvom lahko paradižnik, jajčevce, papriko, kumare, buče, bučke, dinje in lubenice v zaščitenih prostorih tretiramo največ dvakrat v eni rastni sezoni.

Pri uporabah na prostem pri tretiranju tal lahko uporabimo največ 250 g aktivne snovi fluopiram na ha na leto. Po tretiranju tal s sredstvom, ne smemo več uporabiti sredstev, ki vsebujejo aktivno snov fluopiram. Paradižnik, jajčevce, papriko, buče, dinje, lubenice in krompir na prostem lahko tretiramo največ enkrat v eni rastni sezoni. 

V zaščitenih prostorih se lahko uporabi največ 500 g aktivne snovi fluopiram na ha na leto, ne glede na uporabljeno sredstvo.

Sredstva se ne sme uporabljati v setvenicah.

Fitotoksičnost

Ob upoštevanju navodil za uporabo sredstvo ni fitotoksično. Znaki fitotoksičnosti se lahko pojavijo na občutljivih sortah kumar. O občutljivosti posameznih sort kumar se pred uporabo sredstva posvetujete z imetnikom registracije ali zastopnikom za sredstvo.

Antirezistentna strategija

Sredstvo Velum®  prime vsebuje aktivno snov fluopiram. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivno snov fluopiram je srednje do veliko. Dodatne informacije so vam na voljo na www.irac-online.org. Pri večletni zaporedni uporabi sredstev z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Posledično se lahko zmanjša učinkovitost sredstva. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba nematocidov z različnimi načini delovanja. Prav tako je potrebno upoštevati največje število tretiranj v eni rastni sezoni. V zaščitenih prostorih se uporablja največ dvakrat in na prostem največ enkrat v eni rastni sezoni gojene rastline.

Mešanje

Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno.

Karenca

Karenca za paradižnik, jajčevec, papriko, dinje, buče in lubenice 3 dni; za kumare in bučke 1 dan; pri registriranih uporabah na prostem je karenca zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe.

Delovna karenca

Ni potrebna.

Priprava sredstva za uporabo

Pred odmero sredstva vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino sredstva vlijemo v sistem za namakanje, ki mora biti pravilno umerjen. Pri uporabah na prostem odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG