Sivanto prime

Sivanto® prime je fitofarmacevtsko sredstvo – sistemični insekticid za zatiranje škodljivih žuželk na jablanah, na trti za pridelavovinskega grozdja in solati gojeni na prostem ter v zaščitenih prostorih na jagodah, jajčevcih, paradižniku, papriki, kumarah, bučkah, lubenicah, okrasnih rastlinah (čebulnice, enoletnice, trajnice) in na sadikah drevnin in grmovnic, ter kot manjša uporaba v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah ter na trti za pridelavo namiznega grozdja.

Vsebuje

Flupiradifuron 200 g/L

Vodotopni koncentrat SL

Način delovanja

Sredstvo SIVANTO® prime je sistemični insekticid, ki na žuželke deluje kontaktno in želodčno. Zatira odrasle žuželke in nižje razvojne stadije, ne zatira pa jajčec.


Uporaba

Sredstvo SIVANTO® prime uporabljamo na prostem:

 1. v mladih nasadih jablan oz. do največje višine krošnje 2 m za zatiranje mokaste jablanove uši (Dysaphis plantaginea) in jablanove travne uši (Rhopalosiphum oxyacanthae) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,4 L/ha (0,2 L/ha na m višine krošnje), pri porabi vode 10001500 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, v fenofazi od stadija zelenih popkov do socvetij v balonskem stadiju (BBCH 5659).
 2. na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, v fenofazi od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 6981).
 3. v solati za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,625 L/ha, pri porabi vode 500800 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni, v fenofazi od 10 % dosežene listne mase do dosežene značilne listne mase (BBCH 4149).

 

Sredstvo SIVANTO® prime uporabljamo v zaščitenih prostorih:

 1. na jagodah za zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) in tobakovega ščitkarja (Bemsia tabaci) v odmerku 0,625 L/ha, pri porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ dva krat v roku enega leta v intervalu 10 dni, v fenofazi od razvitega 5 lista do zrelih plodov (BBCH 1589).
 2. na jagodah za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ dva krat v roku enega leta v intervalu 10 dni, v fenofazi od razvitega 5 lista do zrelih plodov (BBCH 1589).
 3. na jajčevcih, paradižniku, papriki, kumarah in bučkah, gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize), za zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) in tobakovega ščitkarja (Bemsia tabaci) ter za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,56 L/ha na meter višine rastlin in najvišjem dovoljenem odmerku 1,12 L/ha pri porabi vode 7501500 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ dva krat v roku enega leta v intervalu 10 dni, v fenofazi od drugega lista do zrelih plodov (BBCH 1289). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje.
 4. na lubenicah, gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize), za zmanjševanje številčnosti populacije rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) in tobakovega ščitkarja (Bemsia tabaci) ter za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,56 L/ha, pri porabi vode 750 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ dva krat v roku enega leta v intervalu 10 dni, v fenofazi od drugega lista do zrelih plodov (BBCH 1289). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje.
 5. na okrasnih čebulnicah za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ enkrat v roku enega leta, v fenofazi od začetka cvetenja dalje (od BBCH 60).
 6. na okrasnih rastlinah (enoletnice), gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize), za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,75 L/ha, pri porabi vode 5001500 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ štiri krat v roku enega leta v intervalu 7 dni, v fenofazi od prvega lista dalje (od BBCH 11). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje.
 7. na okrasnih rastlinah (trajnicah), gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize),za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,75 L/ha, pri porabi vode 5001000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ štiri krat v roku enega leta v intervalu 7 dni, v fenofazi od prvega lista dalje (od BBCH 11). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje.
 8. na sadikah drevnin in grmovnic, gojenih brez stika s tlemi, tako da rastline niso posajene neposredno v tla (npr. hidroponika, sadilne vreče, sadilne mize),za zatiranje uši (Aphididae) v odmerku 0,5 L/ha in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,75 L/ha, pri porabi vode 2501000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira največ štiri krat v roku enega leta v intervalu 7 dni, v fenofazi od prvega lista dalje (od BBCH 11). Dovoljeno je samo foliarno tretiranje.

Opozorila

Uporaba sredstva se ne priporoča v zaščitenih prostorih, kjer se izvaja biotično varstvo rastlin z naravnimi sovražniki oz. predatorji pri varstvu pred škodljivimi organizmi. Sredstvo, uporabljeno v odmerku 0,5 L/ha na okrasnih rastlinah (čebulnicah, enoletnicah in trajnicah) ter na sadikah drevnin in grmovnic ne zagotavlja učinkovito zatiranje bombaževčeve uši (Aphis gossyipii).

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na jablani upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah upoštevati netretiran varnostni pas 15 tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri uporabi v solati upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

 

Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne smemo tretirati   rastlin med cvetenjem in v času paše čebel. Ne smemo tretirati v prisotnosti cvetočega plevela, zato je potrebno odstraniti plevel še pred cvetenjem.

Fitotoksičnost

Sredstvo SIVANTO® prime ni fitotoksično, če ga uporabljamo v skladu z navodili. Uporaba sredstva SIVANTO® prime lahko povzroči na občutljivih sortah kumar znake fitotoksičnosti, ki praviloma postopno izginejo. Prav tako uporaba sredstva lahko povzroči znake fitotoksičnosti na občutljivih sortah okrasnih rastlin. Pred uporabo se posvetujte z našimi svetovalci.

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Sivanto® prime pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo Sivanto® prime na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

Sredstvo kot manjšo uporabo uporabljamo: v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah ter na trti za pridelavo namiznega grozdja za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 L/ha pri porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo največ enkrat v eni rastni sezoni, v fenofazi od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 69–81).

Antirezistentna strategija

Sredstvo Sivanto® prime vsebuje aktivno snov flupiradifuron, ki glede na način delovanja pripada skupni antagonistov nikotinskih receptorjev pri žuželkah. Da bi se preprečil nastanek rezistence na aktivno snov flupiradifuron ter nastanek navzkrižne rezistence na aktivne snovi, ki imajo enak način delovanja, kot so na primer neonikotinoidi, je treba v škropilne programe vključiti insekticide z drugačnimi načini delovanja.

Mešanje

Sredstva SIVANTO® prime se ne sme mešati s fungicidi iz kemične skupine azolov (DMI fungicidi), FRAC koda 3, kadar obstaja možnost zanosa na rastline ki cvetijo oziroma ki privlačijo čebele.Takšna mešanica je čebelam nevarna! O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci.

Karenca

Karenca za jabolka in trto je 14 dni; za solato na prostem, jagode, jajčevce, paradižnik, papriko, kumare, bučke in lubenice 3 dni;  za okrasne rastline (čebulnice,  enoletnice, trajnice in drevesnice) v zaščitenih prostorih ter za matične vinograde, matičnjake in trsnice karenca ni potrebna.

Delovna karenca

Vstop delavcev je na tretirano površino dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah posuši.

Priprava sredstva za uporabo

Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG