Decis 100 EC

Decis® 100 EC je dotikalni insekticid za zatiranje škodljivih žuželk na ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimnem in jarem ovsu, brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, grahu, sladkorni pesi, podzemni kolerabi, strniščni repi, oljni ogrščici in gorjušici.

Vsebuje
deltametrin 100 g/L

Koncentrat za emulzijo – EC

Način delovanja
Decis® 100 EC deluje na škodljive organizme dotikalno (kontaktno) in preko želodca ob hranjenju škodljivih organizmov s poškropljenimi rastlinami.

 

Uporaba
Pripravek Decis® 100 EC se uporablja kot dotikalni insekticid za zatiranje škodljivih žuželk:

a) v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu ter v ozimnem in jarem ovsu za zatiranje listnih uši (Aphididae) na klasu v odmerku 63 mL/ha ob porabi vode 300–400 L/ha.

b) na brstičnem ohrovtu, zelju in cvetači:

  • za zatiranje gosenic iz reda Lepidpoptera kot so gosenice kapusovega belina (Pieris brassicae) ali kapusovega molja (Plutella xylostella) v odmerku 75 mL/ha ob porabi vode vsaj 400 L/ha;
  • za zatiranje kapusovih bolhačev (Phyllotreta sp.) v odmerku 63 mL/ha ob porabi vode 200–400 L/ha.

c) na grahu za zatiranje grahovega zavijača (Cydia nigricana) v odmerku 63 mL/ha ob porabi vode vsaj 400 L/ha.

d) v sladkorni pesi, podzemni kolerabi in strniščni repi za zatiranje bolhačev (Phyllotreta sp.) v odmerku 63 mL/ha in za zatiranje gosenic iz reda Lepidpoptera v odmerku 75 mL/ha ob porabi vode 200–400 L/ha.

e) v ozimni in jari oljni ogrščici ter gorjušici za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) v odmerku 75 mL/ha in za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) v odmerku 63 mL/ha ob porabi vode vsaj 200 L/ha.

S pripravkom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Tretiranje opravimo ob pojavu škodljivih žuželk, oziroma ko je presežen prag gospodarske škode za posamezno škodljivo žuželko, pri čemer je potrebno upoštevati tudi  napoved opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.

Opozorila
S pripravkom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Izogibati se je potrebno tretiranju pri visokih temperaturah zraka.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda pri tretiranju visokega graha (> 50 cm) ter 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda pri tretiranju ostalih gojenih rastlin.

Pripravek je nevaren za čebele! S pripravkom ne smemo tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko s tem pripravkom tretiramo najprej 2 uri po sončnem zahodu in v nočnem času največ 2 uri pred sončnim vzhodom.

Antirezistentna strategija
Aktivna učinkovina deltametrin pripada insekticidni skupini piretroidi. Zaradi možnosti nastanka rezistence na insekticide iz omenjene skupine, se sme pripravke na osnovi aktivnih učinkovin lambda–cihalotrin, deltametrin, beta-ciflutrin in alfa-cipermetrin na isti površini uporabiti največ enkrat v eni rastni sezoni.

Fitotoksičnost
Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili.

Mešanje
O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci.

Karenca
Karenca za:

  • žita je 30 dni;
  • brstični ohrovt, zelje, cvetača in grah 7 dni;
  • sladkorna pesa, podzemna koleraba in strniščna repa 30 dni;
  • oljna ogrščica in gorjušica 45 dni.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG