Confidor WG 70

Vsebuje
imidakloprid 70 %

Močljiva zrnca – WG

Pripravek Confidor® 70 WG se uporablja kot sistemični insekticid z dolgotrajnim kontaktnim in oralnim (želodčnim) delovanjem:

a) na hmelju za mazanje hmeljnih trt za zatiranje hmeljeve listne uši (Phorodon humuli) v odmerku 0,17 kg/ha ob porabi 6 L vode/ha. Eno tretiranje zadostuje za uspešno zatiranje listnih uši pod pogojem, da odmerek insekticida ni prenizek oziroma postopek mazanja ni izveden prepozno.

Priprava raztopine za mazanje: Posodo za brozgo za tretiranje se napolni s 3/4 zahtevane količine vode, doda se pripravek v ustreznem odmerku in posodo napolni s preostankom vode. Temeljito je treba premešati! Ne pripravi se več brozge za tretiranje, kot se jo potrebuje.

Čas uporabe: Pripravek se uporablja v razvojni fazi, ko trte dosežejo 50 % višine žičnice, do razvojne faze, ko je rast glavnih poganjkov zaključena (BBCH 35–39), to je od začetka do sredine meseca junija, odvisno od sorte hmelja. Insekticid, ki se ga namaže na hmeljne trte, svojo največjo učinkovitost na področju vršičkov hmelja doseže 2–3 tedne po mazanju.

Navodila za uporabo v hmelju:

  • Pred tretiranjem je treba na trtah na višini 1–1,2 m v dolžini 40–60 cm odstraniti liste.
  • Na tem območju je treba vsako trto premazati v dolžini 30 cm.
  • Da ne pride do prekomernega kapljanja raztopine za mazanje in da se doseže enakomeren nanos raztopine za mazanje na vse trte, je treba čopič pred mazanjem vsake naslednje trte ponovno potopiti v raztopino za mazanje in ga nalahno odcediti.
  • Vse trte, ki se vzpenjajo po posameznem vodilu, je treba enakomerno premazati.
  • Raztopino za mazanje se večkrat temeljito premeša, da se prepreči usedanje pripravka.

Opozorilo: Na istem zemljišču se lahko pripravek uporabi največ 1-krat v eni rastni sezoni.

b) na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, gojenih v zaščitenih prostorih (rastlinjakih, …), pri naslednji gostoti rastlin:

  • paradižnik največ 25.000 rastlin/ha oz. 2,5–3 stebla na 1m²
  • paprika največ 32.000 rastlin/ha oz. 6,5 stebel na 1m²
  • kumare, jajčevci in bučke največ 15.000 rastlin/ha

- za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 3,5 g/1000 rastlin – pripravek se doda vodi za kapljično namakanje;

- za zatiranje tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 14 g/1000 rastlin – pripravek se doda vodi za kapljično namakanje.

Čas uporabe: Pripravek se uporablja v razvojn fazi, ko so klični listi v celoti razviti do razvojne faze, ko 90 % plodov kaže značilno zrelostno bravo (BBCH 10–89).

Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko pripravek uporabi največ 2-krat, v časovnem razmaku 7 dni. Pripravek je prepovedno uporabljati na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, gojenih na prostem.

c) na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, gojenih v zaščitenih prostorih (rastlinjakih, …)
, za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,15 kg/ha pri porabi vode 500 L/ha.

Čas uporabe: Pripravek se uporabi v razvojni fazi od setve do popolne razvitosti kličnih listov (BBCH 00–10).

Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko pripravek uporabi največ 1-krat v eni rastni dobi. Pripravek je prepovedno uporabljati na sejančkih kumar, jajčevca, kumaric za vlaganje, bučk, paprik in paradižnika, ki se bodo sadili na prostem.

d) na okrasnih rastlinah, gojenih v zaščitenih prostorih (rastlinjakih, …), za zatiranje tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v 0,035 % koncentraciji in porabi vode 1000 L/ha (35 g na 100 L vode).

Čas uporabe: Pripravek se uporablja v razvojni fazi popolne razvitosti kličnih listov do začetka cvetenja (BBCH10–60). Pripravek se lahko uporabi samo pred začetkom cvetenja tretiranih rastlin!

Opozorilo: Na istem zemljišču (v zaščitenem prostoru) se lahko pripravek uporabi največ 2-krat, v časovnem razmaku 10–14 dni. Pripravek je prepovedno uporabljati na okrasnih rastlinah, gojenih na prostem.

Opozorila
PRIPRAVEK JE NEVAREN ZA ČEBELE! S PRIPRAVKOM SMEMO TRETIRATI SAMO V ČASU PO KONČANEM CVETENJU! Uporaba pripravka je lahko škodljiva za opraševalce (npr. čmrlje) v zaščitenih prostorih.

Varovanje okolja
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost
Če se pripravek uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, za naštete gojene rastline ni fitotoksično.

Priprava sredstva za uporabo
Za škropljenje oz. pršenje:
Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo neposredno v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo, dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
Karenca je za hmelj zagotovljena z načinom uporabe; 3 dni je za kumare, jajčevce, kumarice za vlaganje, bučke, paprike in paradižnik; za okrasne rastline karenca ni potrebna.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG