Confidor WG 70

Vsebuje
imidakloprid 70 %

Močljiva zrnca – WG

OPOZORILO: Uporaba sredstva CONFIDOR 70 WG je dovoljena samo v trajnih rastlinjakih, iz katerih niso možni izpusti škropilne oziroma namakalne brozge v okolje, za tretiranje rastlin, ki ostanejo v trajnem rastlinjaku skozi svoj celoten življenjski cikel.

Pripravek Confidor® 70 WG se uporablja kot sistemični insekticid z dolgotrajnim kontaktnim in oralnim (želodčnim) delovanjem:

a) na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, gojenih v trajnih rastlinjakih, pri naslednji gostoti rastlin:

  • paradižnik največ 25.000 rastlin/ha oz. 2,5–3 stebla na 1m²
  • paprika največ 32.000 rastlin/ha oz. 6,5 stebel na 1m²
  • kumare, kumarice za vlaganje, jajčevci in bučke največ 15.000 rastlin/ha

- za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 3,5 g/1000 rastlin – pripravek se doda vodi za kapljično namakanje;

- za zatiranje tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 14 g/1000 rastlin – pripravek se doda vodi za kapljično namakanje.

Čas uporabe: Pripravek se uporabi od razvojne faze, ko so klični listi v celoti razviti do  razvojne faze, ko 90 % plodov kaže značilno zrelostno bravo (BBCH 10–89).

Opozorilo: S pripravkom se lahko v istem rastnem ciklusu in v istem rastlinjaku tretira največ dvakrat, v časovnem razmaku 7 dni.

b) na okrasnih rastlinah, gojenih v trajnih rastlinjakih, namenjenih izključno za gojenje rezanega cvetja ter necvetočih sobnih rastlin, za zatiranje tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v 0,035 % koncentraciji in porabi vode 1000 L/ha (35 g na 100 L vode).

Opozorilo: S sredstvom se lahko v istem rastnem ciklusu in v istem rastlinjaku tretira največ dvakrat, v časovnem razmaku 10 do 14 dni.

DODATNO OPOZORILO PRI UPORABI V TRAJNIH RASTLINJAKIH
Uporaba pripravka je lahko škodljiva za opraševalce (npr. čmrlje) v zaščitenih prostorih. Vnos opraševalcev v trajni rastlinjak, kjer se izvaja tretiranje, je prepovedan.

Sredstvo je nevarno za čebele. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

FITOTOKSIČNOST
Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, za naštete gojene rastline ni fitotoksično.

KARENCA
Karenca znaša 3 dni za kumare, jajčevce, kumarice za vlaganje, bučke, paprike in paradižnik; za okrasne rastline karenca ni potrebna.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG