Biscaya

Vsebuje
tiakloprid 240 g/L

Oljna disperzija – OD

Način delovanja
Aktivna učinkovina v pripravku je tiakloprid iz skupine kloronikotinili. Biscaya je sistemični insekticid, ki deluje tako, da stimulira nikotinske receptorje v živčevju žuželk.
 Tiakloprid ne inhibira encima acetilholinesteraze, zato je učinkovit tudi v primerih rezistence (odpornosti) na  organofosforne insekticide in piretroide. Vezan na receptorje se razgrajuje razmeroma počasi. Toksično  deluje predvsem oralno in perkutano.

Uporaba
Biscaya® je sistemični insekticid, ki ga uporabljamo:

a) v oljni ogrščici za zatiranje:
- grizočih žuželk (razen bolhačev) in sicer: repičarja (Meligethes aeneus) in kapusove luskove hržice (Dasineura brassicae), v odmerku 0,3 L/ha (3 mL na 100 m2) pri porabi 200–400 L vode na ha. V oljni ogrščici lahko tretiramo največ 2-krat na rastno sezono.

b) v krompirju za zatiranje:
- listnih uši (Aphididae) in koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) v odmerku 0,3 L/ha (3 mL na 100 m2) pri porabi 200–500 L vode na ha. V krompirju lahko tretiramo največ 2-krat na rastno sezono.

c) v ječmenu, ovsu, rži, tritikali in pšenici za zatiranje:
- listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) v odmerku 0,3 L/ha (3 mL na 100 m2) pri porabi 200–400 L vode na ha. V ječmenu, ovsu, rži, tritikali in pšenici lahko tretiramo največ 1-krat na rastno sezono.

Opozorila
Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost
Pripravek Biscaya® ni fitotoksično, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje
O mešanju se posvetujte z našimi svetovalci. Pripravek Biscaya® se lahko meša s fungicidi in insekticidi. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov. Pri mešanicah v rezervoar škropilnice, ki so jim dodana gnojila, upoštevajte vrstni red dodajanja proizvodov. Najprej se doda voda, nato Biscaya® in na koncu gnojilo. Dobro premešajte in takoj uporabite.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo, dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
30 dni za oljno ogrščico, 14 dni za krompir, karenca zagotovljena s časom uporabe za ječmen, oves, rž, tritikalo in pšenico.

 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG