Sencor SC 600

Vsebuje
Metribuzin 600 g/L

Koncentrirana suspenzija – SC

Način delovanja:
Sencor® SC 600 je selektiven herbicid, ki deluje preko korenin in listov, kjer potuje do kloroplastov in preprečuje fotosintezo, zaradi česar pride pri plevelih do popolne
 blokade fotosinteze.

Uporaba:
Sencor® SC 600 je pripravek za varstvo rastlin – herbicid za zatiranje enoletnih širokolistnih in nekaterih vrst ozkolistnih plevelov v krompirju:

  1. po sajenju pred vznikom krompirja v odmerku 0,75 L/ha na lahkih zemljiščih (7,5 mL na 100 m2), ali
  2. po vzniku krompirja v času, ko je plevel v fazi kličnih listov do 2 razvitih pravih listov, v odmerku 0,15 L/ha  (1,5 mL  na 100 m2). V primeru naknadnega vznika plevela tretiranje ponovimo z enakim odmerkom. Interval med tretiranji naj znaša 10–14 dni, pri čemer drugo tretiranje opravimo najpozneje do stadija, ko ima rastlina na glavnem steblu razvitih 9 listov (do BBCH 19).

Še posebej učinkovito zatira naslednje plevelne vrste: metlike (Chenopodium sp.), njivski slak (Convolvulus arvensis), rogovilčke (Galinsoga sp.), dresni (Polygonum sp.) in navadni grint (Senecio vulgaris).

Opozorila:
Pripravek se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice ali pršilnika.

V primeru propada posevka krompirja lahko na isto površino po predhodnem preoravanju ponovno sejemo koruzo. Korenje lahko na isto površino sejemo po predhodnjem preoravanju 3 mesece po tretiranju. Na zemljiščih tretiranih s pripravkom Sencor® SC 600 4 mesece ne smemo gojiti kapusnic, pese, solate, kumar, lubenic in drugih rastlin. Pripravek lahko na istem zemljišču uporabimo samo enkrat v rastni dobi po sajenju, pred vznikom krompirja. Če pripravka nismo uporabljali pred vznikom, lahko po vzniku krompirja z njim tretiramo največ 2-krat v eni rastni sezoni.

Fitotoksičnost:
Pripravek uporabljen v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, za naštete rastline ni fitotoksičen. Sencor® SC 600  ne smemo uporabljati pri sortah Jaerla, SV 77/40 in 76/48, Dobrin, Eva, Jetta, Voran, Wineta. Pri uporabi pripravka na novejših sortah se posvetujte glede morebitne fitotoksičnosti z zastopnikom ali proizvajalcem.

Mešanje:
Sencor® SC 600 lahko mešamo z nekaterimi drugimi herbicidi zaradi razširitve spektra delovanja. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka popolnoma raztopimo v vedru s čisto vodo in vlijemo preko sita v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen z vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge.

Karenca:
42 dni za krompir.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG