Sekator OD

Vsebuje
amidosulfuron 100 g/L
jodosulfuron metil natrij 25 g/L

Oljna disperzija – OD

Način delovanja
Amidosulfuron je selektiven sistemični herbicid, ki zavira acetalacetno sintezo in na ta
 način zavre rast plevela. Jodosulfuron metil natrij je sistemični herbicid iz skupine metil estrov benzojske  kisline.

Uporaba
Sekator® OD uporabljamo kot herbicid za zatiranje:
Enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela ter nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici ter ozimnem in jarem ječmenu, rži in tritikali v odmerku 0,15 L/ha (15g na 1000 m2).
Tretiramo od tretjega lista in do začetka razvoja zgornjega lista v ozimni pšenici ter ozimnem ječmenu (BBCH 13–37). V jari pšenici in jarem ječmenu tretiramo od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 13–29).
Priporočena količina vode je 200–300 L/ha (20–30 L/1000 m2). Boljši učinek dosežemo, če škropimo širokolistni plevel v zgodnjem razvojnem stadiju.

Sekator® OD zatira naslednje plevele: ambrozija (Ambrosia spp.), navadni srakoperec (Apera spica venti), njivska kurja češnjica (Anagallis arvensis), njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis), pelin (Artemisia spp.), loboda (Atriplex spp.), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), glavinec (Centaurea spp.), metlika (Chenopodium spp.), njivski osat (Cirsium arvense), slak (Convolvulus spp.), rosnica (Fumaria spp.), zebrat (Galeopsis spp.), rogovilček (Galinsoga spp.), plezajoča lakota (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium spp.), kamilica (Matricaria spp.), enoletni golšec (Mercurialis annus), njivska spominčica (Myosotis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), trpotec (Plantago spp.), dresen (Polygonum spp.), navadni grint (Senecio vulgaris), njivska gorjušica (Sinapis arvensis), razhudnik (Solanum spp.), navadna zvezdica (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), grašica (Vicia spp.), vijolica (Viola spp.), jetičnik (Veronica spp.) in druge.

Opozorila
Sekator® OD lahko na isti površini uporabimo 1-krat v rastni dobi. Ozimna žita in oljno ogrščico lahko sejemo v letu žetve ozimnih ali jarih žit, tretiranih s pripravkom Sekator® OD. Ozimno pšenico, jari ječmen, sladkorno peso ali sončnice lahko sejemo spomladi, za tretirano pšenico s pripravkom Sekator® OD. Poškodovanega posevka ne škropimo (npr. mraz, bolezni in druge poškodbe). V primeru, da naslednji posevek na polju, ki je bilo tretirano s pripravkom Sekator® OD niso žita, je potrebno zemljišče globoko preorati.
Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost
Pri rastlinah iz rodu križnic, ki bi prišle v stik z manjšimi količinami pripravka, se lahko pojavi razbarvanje kličnih listov, vendar si rastina hitro opomore in nadaljnja rast ni prizadeta.
Sekator® OD ne uporabljamo v poškodovanih posevkih in posevkih, ki so oslabljeni od rastlinskih bolezni, škodljivcev, mraza ali stoječe vode.

Mešanje
O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci in upoštevate navodila za mešanje, ki jih navajajo proizvajalci drugih pripravkov. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo
Pripravek pred uporabo dobro pretresemo v zaprti embalaži, tako da dobimo homogeno tekočino. Odmerjeno količino pripravka vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen z vodo. Med stalnim mešanjem dopolnimo rezervoar škropilnice z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
Karenca je zagotovljena s časom uporabe. 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG