Challenge® 600

Vsebuje

2,4-D

28,7 g/L

 

amidosulfuron

2,5 g/L

 

jodosulfuron (jodosulfuron-metil natrij)

0,625 g/L

Oljna disperzija - OD 

Način delovanja

Sredstvo SEKATOR PLUS je herbicid, ki vsebuje aktivne snovi iz dveh kemičnih skupin: amidosulfuron in jodosulfuron-metil-natrij spadata v skupino sulfonilsečninskih herbicidov, aktivna snov 2,4-D 2-EHE pa spada v skupino hormonskih translokacijskih herbicidov. Sredstvo deluje preko listov in preko tal.

 

Uporaba
Sredstvo SEKATOR PLUS  se uporablja za zatiranje širokolistnega plevela v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni tritikali in ozimni rži v odmerku 0,6 L/ha, pri porabi vode 200-300 L/ha.
 

Čas uporabe: S sredstvom se tretira samo v spomladanskem času:
- v ozimnih žitih od fenološke faze začetek razraščanja do faze, ko je drugo kolence največ 2
cm nad prvim kolencem (BBCH 21-32),
- v jarih žitih od fenološke faze, ko ima žito razvite tri liste, do faze, ko je drugo kolence največ
2 cm nad prvim kolencem (BBCH 13-32).

 

Spekter delovanja:

V ozimni pšenici, ozimnem jecmenu, ozimni tritikali in ozimni rži se sredstvo uporablja za:
-
zatiranje njivske pasje kamilice (Anthemis arvensis),samonikle ogršcice (Brassica
napus), navadnega plešca (Capsella bursa-pastoris), modrega glavinca (Centaurea
cyanus), njivskega osata (Cirsium arvense), plezajoce lakote (Galium aparine),
škrlatnordece mrtve koprive (Lamium purpureum), navadne zvezdice (Stellaria media),
navadne soncnice (Helianthus annuus), kamilic (Matricaria spp.), poljskega maka
(Papaver rhoeas) in jeticnikov (Veronica spp.)
-
omejevanje številcnosti populacije njivske vijolice (Viola arvensis).
V jari pšenici in jarem jecmenu se sredstvo uporablja za:
-
zatiranje samonikle ogršcice (Brassica napus), navadnega plešca (Capsella bursa-
pastoris), bele metlike (Chenopodium album), njivskega osata (Cirsium arvense),
plezajoce lakote (Galium aparine), njivske mrtve koprive (Lamium amplexicaule),
škrlatnordece mrtve koprive (Lamium purpureum), poljskega maka (Papaver rhoeas),
navadnega slakovca (Polygonum convolvulus), navadne zvezdice (Stellaria media),
njivske vijolice (Viola arvensis), jeticnikov (Veronica spp.) in kamilic (Matricaria spp.).

 

OPOZORILA:
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
S sredstvom se lahko tretira samo ob uporabi traktorske škropilnice.
Potrebno je preprečiti prekrivanje škropilnih poti in s tem dvakratno tretiranje.
Potrebno je preprečiti vsakršno zanašanje herbicida na sosednje parcele.
Pri tretiranju s sredstvom se priporoča uporaba antidriftnih šob.
Jarega ječmena se ne sme uporabljati za proizvodnjo sladu.

 

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG