Monsoon active

Vsebuje
Foramsulfuron-natrij 31,5 g/L
tienkarbazon-metil 10 g/L

Varovalo: ciprosulfamid 15 g/L


Oljna disperzija - OD

Način delovanja
Monsoon® active
je sistemični herbicid, ki zavira sintezo aminokislin v rastlinah in tako prepreči delitev celic. Zaradi tega pleveli prenehajo z rastjo in odmrejo.

Uporaba
Sredstvo Monsoon® active uporabljamo kot sistemični herbicid v koruzi, po vzniku:

  • za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v enkratnem odmerku 1,5 L/ha ali v deljenem odmerku dva krat po 0,75 L/ha, ter
  • za zatiranje divjega sirka (Sorghum halapense) v enkratnem odmerku 2,0 L/ha ali v deljenem odmerku dva krat po 1,0 L/ha.

Priporočena poraba vode je 200 do 400 L/ha. V primeru uporabe deljenega odmerka tretiranje ponovimo ponovimo v intervalu 7 do 14 dni.

S sredstvom tretiramo v razvojni fazi koruze od 2 do 6 listov (BBCH 12-16), v primeru deljenega tretiranja pa v razvojni fazi  koruze od 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Ozkolistni plevel naj bo v razvojni fazi od 2 listov do začetka razraščanja (BBCH12-21), širokolistni plevel pa v razvojni fazi od 2 do 5 listov (BBCH 12-15).

Sredstvo učinkovito zatira (>86% učinkovitost):
- ozkolistni plevel: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis), navadna kostreba (Echinochloa crus - galli), enoletna latovka (Poa annua), muhviči (Setaria spp.) in divji sirek (Sorghum halepense);
- širokolistni plevel: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), ščiri (Amaranthus spp.), navadna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), navadna loboda (Atriplex patula), metlike (Chenopodium spp.), navadni kristavec (Datura stramonium), navadna sončnica (Helianthus annuus), enoletni golšec (Mercurialis annua), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadna zvezdica (Stellaria media), prava kamilica (Matricaria chamomilla), dresni (Polygonum spp.), navadni grint (Senecio vulgaris), laški bodič (Xanthium strumarium) in hrapava škrbinka (Sonchus asper).
Sredstvo zadovoljivo zatira (70-85 % učinkovitost): njivski osat (Cirsium arvense).
Sredstvo delno zatira (<70 % učinkovitost): mala srakonja (Digitaria ischaemum), njivski slak (Convolvulus arvensis), navadna rosnica (Fumaria officinalis) in perzijski jetičnik (Veronica persica).

Opozorila
Sredstvo  lahko uporabljamo samo ob uporabi traktorske škropilnice. S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo največ enkrat v eni rastni sezoni oziroma dvakrat v primeru uporabe deljenega odmerka.

Za dobro delovanje sredstva, najmanj dve uri po tretiranju ne sme deževati. Učinek sredstva je viden v dveh do treh tednih po tretiranju. Pri tretiranju moramo preprečiti zanašanje sredstva na sosednje gojene rastline, kot so sladkorna pesa, sončnice, grah, soja idr..

Kolobar
Posevki, ki lahko sledijo koruzi tretirani s sredstvom Monsoon® active v kolobarju po predhodnjem preoravanju njive, so: ozimna in jara žita (pšenica, durum pšenica, tritikala, ječmen), lan, grah sončnice, koruza, sladkorna pesa, krompir, fižol, soja in sirek.

V primeru propada posevka koruze, tretirane s sredstvom Monsoon® active, se lahko 1 mesec po tretiranju ob predhodnem preoravanju njive ponovno poseje koruzo. Po 3 mesecih pa lucerno ali gorjušico. Neprimerni nadomestni posevki so: soja, fižol, sirek, ljuljka, krmna ogrščica pesa ali sončnice.

Za vse ostale gojene rastline, ki niso navedene zgoraj, negativni učinki niso bili preverjeni, zato odgovornost v zvezi s setvijo ostalih gojenih rastlin prevzame pridelovalec oziroma uporabnik sredstva.

Fitotoksičnost
Sredstvo Monsoon® active ni primerno za uporabo v semenski koruzi. Če uporabljamo Monsoon® active na način in v odmerku kot je predpisano, ne povzroča poškodb. V primeru, da se po škropljenju z Monsoon® active pojavijo znaki fitotoksičnosti na občutljivih hibridih koruze, bodo ti znaki z rastjo koruze postopoma izginili. O možni občutljivosti posameznih hibridov koruze na Monsoon® active se posvetujete s proizvajalcem ali zastopnikom sredstva.

Mešanje
Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni potrebno.

Priprava sredstva za uporabo
Sredstvo pred uporabo dobro premešamo v zaprti embalaži, tako da dobimo homogeno tekočino. Odmerjeno količino sredstva vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen z vodo. Med stalnim mešanjem dopolnimo rezervoar škropilnice z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Delovna karenca
Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG