Hussar Plus

Vsebuje
jodosulfuron-metil 50 g/L
mezosulfuron-metil 7,5 g/L

Oljna disperzija – OD

Način delovanja
Jodosulfuron metil natrij je sistemični herbicid iz skupine metil estrov benzojske kisline in zavira delovanje encima sintetaza acetohidroksi kisline.

Uporaba
Deluje pretežno preko listov in ima manjšo aktivnost preko tal. Uporablja se za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v:

  • ozimni pšenici, rži in tritikali v odmerku 0,2 L/ha ob porabi vode 100–­­400 L vode/ha.
    Tretira se od razvojne faze, ko so trije listi razviti, do kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 13–32). Ozimna žita se lahko tretira le v spomladanskem času.

  • jari pšenici in ječmenu v odmerku 0,15 L/ha ob porabi vode 100–400 L vode/ha.
    Tretira se od razvojne faze, ko so trije listi razviti do začetka kolenčenja (BBCH 13–30).

Učinkovitost pripravka
V ozimnih žitih pripravek zelo dobro deluje na naslednje plevele: navadni srakoperec (Apera spica-venti), ljulke (Lolium sp.), enoletna latovka (Poa annua), ogrščica (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), plezajoča lakota (Gallium aparine), nacepljenolistna krvomočnica (Geranium dissectum), prava kamilica (Matricaria chamomilla), nedišeča trirobka (Matricaria inodora), njivska spominčica (Myosotis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), navadna zvezdica (Stellaria media).

V jarih žitih pripravek zelo dobro deluje na naslednje plevele: gluhi oves (Avena fatua), ogrščica (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), bela metlika (Chenopodium album), mrtve koprive (Lamium sp.), prava kamilica (Matricaria chamomilla), njivska spominčica (Myosotis arvensis), ptičja dresen (Polygonum aviculare), navadna zvezdica (Stellaria media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), perzijski jetičnik (Veronica persica) in njivska vijolica (Viola arvensis).

Optimalen čas uporabe pripravka je v obdobju, ko so širokolistni pleveli v razvojni fazi od 2–4 listov, ozkolistni pleveli (npr. navadni srakoperec) pa od začetka do sredine razraščanja. Navadni srakoperec kali že jeseni in v milih zimah se lahko razvije do faze razraščanja in celo kolenčenja že zelo zgodaj spomladi (konec februarja/začetek marca).

Opazujte razvojno fazo plevelov in pri močni zapleveljenosti s travnimi pleveli škropite do razvojne faze plevela prikazanega na sliki 1. Slika 2 prikazuje razvojno fazo navadnega srakoperca, ki prehaja v fazo kolenčenja in je že prerastel optimalno fazo zatiranja. Zaradi tega je lahko delovanje pripravka Hussar® Plus nezadovoljivo. 

Slika 1

Slika 2

Opozorila
S pripravkom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1-krat v eni rastni sezoni. S pripravkom se tretira samo ob uporabi traktorske škropilnice.

Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost
Pripravek lahko na tretiranih rastlinah povzroči začasne znake fitotoksičnosti, kljub uporabi v skladu z navodili. Pripravek lahko povzroči znake fitotoksičnosti na podsevkih in na oljni ogrščici, ko se jo seje na površinah, ki so bile predhodno tretirane s pripravkom Hussar® Plus.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Mešanje
Priporočamo mešanje pripravka Hussar® Plus z močilom Mero®. Odmerku 0,2 L pripravka Hussar® Plus dodamo 1 L močila Mero® . O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Karenca
Karenca za pšenico, ječmen, rž in tritikalo je zagotovljena s časom uporabe.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG