Hussar Star

Vsebuje

jodosulfuron (jodosulfuron-metil natrij)

3,3

tienkarbazon-metil

2,5Močljiva zrnca - WG

Način delovanja

Sredstvo HUSSAR STAR je selektivni herbicid iz skupine sulfonilsečnin. Deluje pretežno preko listov, v manjši meri pa deluje preko tal.

 

Uporaba

Sredstvo HUSSAR STAR se uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v ozimni pšenici, ozimni rži in ozimni tritikali v odmerku 0,2 - 0,3 kg/ha, z dodatkom močila 1,0 L/ha (npr. MERO), in ob porabi vode 150-300 L/ha

Čas uporabe

Tretira se spomladi, od razvojne faze začetka razraščanja žit do faze kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 21-32). Optimalen čas zatiranja plevela je v obdobju, ko plevel aktivno raste, pri čemer naj bodo širokolistni pleveli v razvojni fazi od 2 do 4 listov, ozkolistni pleveli (npr. srakoperec) pa v razvojni fazi od vznika do sredine razraščanja.   

SPEKTER DELOVANJA:

 

Sredstvo v odmerku 0,3 kg/ha zelo dobro deluje na naslednje plevele: gluhi oves (Avena fatua),  njivski osat (Cirsium arvense), poljska ostrožnica (Consolida regalis), poljski mak (Papaver rhoeas), in perzijski jetičnik (Veronica persica).

Sredstvo v odmerku 0,3 kg/ha dobro deluje na naslednje plevele: angleška ljuljka (Lolium perenne).

Sredstvo v odmerku 0,2 kg/ha zelo dobro deluje na naslednje plevele: navadni srakoperec (Apera spica venti), njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis), samosevna ogrščica (Brassica napus), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), žabji koprc (Descurainia sophia), plezajoča lakota (Gallium aparine), njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), nedišeča trirobka (Matricaria inodora), njivska spominčica (Myosotis arvensis), navadna zvezdica (Stellaria media) in njivski mošnjak (Thlaspi arvense).

Sredstvo v odmerku 0,2 kg/ha dobro deluje na naslednje plevele: modri glavinec (Centaurea cyanus), navadna rosnica (Fumaria officinalis), škrlatnodreča mrtva kopriva (Lamium purpureum), bršljanovolistni jetičnik (Veronica hederaefolia) in njivska vijolica (Viola arvensis).

 

Opozorila

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda

Fitotoksičnost
Sredstvo HUSSAR STAR ob uporabi, skladni z navodili za uporabo, ne povzroča fitotoksičnosti na ozimni pšenici, ozimni rži in ozimni tritikali. Sredstvo se ne sme uporabljati na navedenih rastlinah kadar so v stresu zaradi suše, poplave, napada škodljivcev ali bolezni, pomanjkanja hranil, zbitih tal, slabega koreninskega sistema ali drugih dejavnikov, ki zavirajo rast posevka.


Mešanje
Priporoča se mešanje sredstva HUSSAR STAR z močilom MERO. O možnostih mešanja z drugimi sredstvi se je treba posvetovati s svetovalci zastopnika.  Imetnik registracije jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstva.

Karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen ko se tretirane površine posušijo.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG