Equip OD

Vsebuje
foramsulfuron 22,5 g/L

Oljna disperzija – OD

Način delovanja
Equip® OD je sistemični herbicid, ki zavira sintezo aminokislin v rastlinah in tako prepreči delitev celic. Zaradi tega pleveli prenehajo z rastjo in odmrejo.

Uporaba
Equip® OD uporabljamo za zatiranje ozkolistnih in delno širokolistnih plevelov po vzniku koruze (2–6 listov) in plevela v količini 2–2,5 L/ha ob porabi vode 200–300 L/ha.


Učinkovito zatira:

  • ozkolistni plevel: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides), krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis), navadna kostreba (Echinochloa crus - galli), ljulke (Lolium spp.), enoletna latovka (Poa annua), muhviči (Setaria spp.) in nekatere druge;
  • širokolistni plevel: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), ščiri (Amaranthus spp.), navadna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), metlike (Chenopodium spp.), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), koprive (Lamium spp.), enoletni golšec (Mercurialis annua), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadna zvezdica (Stellaria media) in nekateri drugi;
  • večletni plevel: divji sirek (Sorghum halepense), njivski osat (Cirsium arvense), plazeča pirnica (Elymus repens).

 
Pripravek se sme uporabljati samo za zatiranje plevela v koruzi.

Opozorila
Škropimo lahko 1-krat letno. Zaradi dobrega učinka najmanj 2 uri po škropljenju ne sme deževati.
Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
Plastenko pred uporabo dobro pretresite!

Fitotoksičnost
Če uporabljamo Equip® OD na način in v odmerku kot je predpisano, ne povzroča poškodb. Pri mešanju pripravka Equip® OD s pripravki na osnovi 2,4 D lahko pride do zvijanja listov koruze, zaradi 2,4 D, če ima koruza že več kot 4 liste.

Mešanje
Glede na oceno zapleveljenosti Equip® OD lahko mešamo s pripravki na osnovi dikambe ali bentazona, da razširimo spekter delovanja na širokolistne plevele.

Priprava sredstva za uporabo
Pripravek pred uporabo dobro premešamo v zaprti embalaži, tako da dobimo homogeno tekočino. Odmerjeno količino pripravka vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen z vodo. Med stalnim mešanjem dopolnimo rezervoar škropilnice z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG