Challenge® 600

Vsebuje
aklonifen 600 g/L

Koncentrirana suspenzija SC

Način delovanja

Challenge® 600 je kontaktni herbicid z omejenim translokacijskim delovanjem. Večinoma ga uporabljamo po setvi in pred vznikom gojenih rastlin, v posameznih primerih tudi v fazi razvoja listov gojenih rastlin. Vznikli pleveli pridejo v stik s herbicidom, ko predrejo povrhnjico zemlje. Sredstvo ne prehaja preko korenin. Za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh.

Uporaba

Pripravek Challenge® 600 uporabljamo za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela:

 • v fižolu in grahu v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 100–300 L/ha, do vznika (BBCH 00–08),
 • v korenju v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 150–400 L/ha vode, po setvi, vendar pred vznikom (BBCH 00–03),
 • v korenju v deljenem odmerku (split aplikacija), kjer skupaj pri obeh tretiranjih odmerek ne sme preseči 2,5 L/ha. Prvo tretiranje priporočamo po setvi, pred vznikom (BBCH 00) v odmerku 1,5 L/ha  in drugo v razvojnei fazi tretjega lista (BBCH 13) v odmerku  1 L/ha. Uporabimo 150–400 L/ha vode.
 • v čebuli (sejana ali iz čebulčka) in šalotki v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 150–400  L/ha vode, po setvi oziroma sajenju pred vznikom (BBCH 0003),
 • v čebuli (sejana ali iz čebulčka) v deljenem odmerku (split aplikacija), kjer skupaj pri obeh tretiranjih odmerek ne sme preseči 2,5 L/ha. Prvo tretiranje priporočamo po setvi, pred vznikom (BBCH 00–03) v odmerku 1,5 L/ha  in drugo po vzniku v razvojni fazi od drugega do  petega lista (BBCH 12–15) v odmerku 1 L/ha. Uporabimo 150–400 L/ha vode.
 • v krompirju in sončnicah v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 100–300 L/ha vode, po setvi oziroma sajenju, vendar pred vznikom (BBCH 00–08),
 • v bobu za pridelavo semena v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 100–300 L/ha vode, do vznika (BBCH 00–08),
 • v korenju za pridelavo semena v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 100–300 L/ha, po setvi in pred vznikom (BBCH 00–03).

 

Pripravek bo pri uporabah, kjer je registriran odmerek 4 L/ha, deloval zoper naslednje plevele:

Plevel

Pričakovana učinkovitost

njivni lisičji rep (Alopecurus myosuroides)

bela metlika (Chenopodium album)

dvoredec (Diplotaxis sp.)

žabje ločje (Juncus bufonius)

jajčastolistna lazica (Kickxia spuria)

kamilice (Matricaria spp.)

enoletni golšec (Mercurialis annua)

njivna gorjušica (Sinapis arvensis)

hrapava škrbinka (Sonchus asper)

njivski jetičnik (Veronica agrestis)

zatiranje

navadni ščir (Amaranthus retroflexus

njivska zavratnica (Anchusa arvensis)

kopjastolistna lazica (Kickxia elatine)

ptičja dresen (Polygonum aviculare)

navadni slakovec (Polygonum convolvulus)

breskova dresen (Polygonum persicaria)

vijolica (Viola sp.)

zmanjševanje številčnosti populacije

 

Pripravek bo pri uporabah, kjer je registriran odmerek 2,5 L/ha, deloval zoper naslednje plevele:

Plevel

Pričakovana učinkovitost

njivni lisičji rep (Alopecurus myosuroides)

goli ščir (Amaranthus blitoides)

bela metlika (Chenopodium album)

navadna rosnica (Fumaria officinalis)

enoletni golšec (Mercurialis annua)

zatiranje

baržunasti oslez (Abutilon theophrasti)

srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus)

plezajoča lakota (Galium aparine)

zmanjševanje številčnosti populacije

 

Pripavek bo pri uporabah, kjer je registrirana večkratna uporaba - deljena (split) aplikacija, deloval zoper naslednje plevele:

Plevel

Pričakovana učinkovitost

srhkodlakavi ščir (Amaranthus retreflexus)

navadni plešec (Capsella bursa-pastoris)

prava kamilica (Matricaria chamomilla)

navadna zvezdica (Stellaria media)

mala kopriva (Urtica urens)

perzijski jetiičnik (Veronica persica)

vijolica (Viola sp.)

bela metlika (Chenopodium album)

enoletni golšec (Mercurialis annua)

enoletna latovka (Poa annua)

breskova dresen (Polygonum persicaria)

zatiranje

navadni grint (Senecio vulgaris)

zmanjševanje številčnosti populacije

 

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva Challenge® 600 pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva Challenge® 600 na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

Pripravek uporabljamo:

 • v gomoljni zeleni v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 150–400 L/ha, po presajanju od četrtega do petega lista (BBCH 14–15),
 • v tobaku, topinamburju in pastinaku v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 150–400 L/ha, po setvi pred vznikom  (BBCH 0003),
 • v leči v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 150–400 L/ha vode, po setvi, vendar pred vznikom (BBCH 0008),
 • v česnu v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 150–400 L/ha, po setvi, vendar pred vznikom,
 • v gomoljni in listni zeleni za pridelavo semena v odmerku 2,5 L/ha, pri porabi vode 100–400 L/ha, po presajanju, od četrtega do osmega lista (BBCH 14–18),
 • v lucerni za pridelavo semena v odmerku 2 L/ha po odkosu posevka, ali v odmerku 0,3 L/ha  med tretjim in petim listom (BBCH 13–15), pri porabi vode 150–400 L/ha,
 • v poru za pridelavo semena v odmerku 4 L/ha, pri porabi vode 100-300 L/ha, po setvi, vendar pred vznikom (BBCH 0008).

 

Priporočila glede pravilne uporabe

Pri načrtovani uporabi pripravka Challenge® 600 po setvi pred vznikom posevka setev izvedemo v skladu s tehnološkimi navodili za setev posamezne kulture. Ne tretiramo takoj po setvi in ne neposredno pred vznikom ter močnejšimi padavinami. Tla, kjer bomo uporabili sredstvo, morajo vsebovati več kot 1 % organske snovi. O morebitnih dodatnih vprašanjih se posvetujte s svetovalci zastopnika za sredstvo.Opozorila

S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo največ enkrat v eni rastni sezoni. Sredstvo lahko uporabljamo samo na prostem. Sredstvo praviloma uporabljamo po setvi, vendar pred vznikom gojenih rastlin. O možnosti uporabe sredstva po vzniku posevka (v fazi razvoja listov gojenih rastlin), se je pred uporabo treba posvetovati s svetovalci zastopnika.

V primeru propada posevka, tretiranega s sredstvom Challenge® 600, smemo po treh tednih na isto površino po predhodni obdelavi tal sejati koruzo, sončnice, sojo in sirek.

O morebitnih omejitvah v kolobarju se priporoča posvet s svetovalci zastopnika za sredstvo.

Fitotoksičnost
Ob upoštevanju navodil za uporabo sredstvo ni fitotoksično.

Mešanje
Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Tretiramo takoj po pripravi sredstva za uporabo. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
90 dni za fižol, grah, krompir, sončnice, šalotko, čebulo, gomoljno zeleno, tobak, topinambur, lečo in česen; 70 dni za korenje, pastinak. Pri semenski pridelavi boba, korenja, gomoljne in listne zelene, lucerne in pora je karenca zagotovljena z načinom uporabe.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG