Capreno

Vsebuje

tembotrion

34,5

   

tienkarbazon-metil

6,8


Koncentrirana suspenzija - SC

Način delovanja

Sredstvo CAPRENO se uporablja kot selektivni herbicid v koruzi za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v odmerku 0,3 L/ha ob dodatku primernega močila na osnovi demetiliranega repičnega olja (npr. MERO v  odmerku 2 L/ha) in porabi vode  150 do 400 L/ha.

 

ČAS UPORABE

Po vzniku koruze, ko ima le ta razvitih od 2 6 pravih listov (BBCH 12-16). Ozkolistni pleveli so najbolj občutljivi v razvojnih fazah od enega do treh razvitih pravih listov, širokolistni pa v razvojnih fazah od dveh do štirih razvitih pravih listov.

SPEKTER DELOVANJA

Sredstvo učinkovito zatira: belo metliko (Chenopodium album), breskovo dresen (Polygonum persicaria), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadno zvezdico (Stellaria media), pravo kamilico (Matricaria chamomilla), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), baržunasti oslez (Abutilon theophrasti), navadni kristavec (Datura stramonium),  navadno kostrebo (Echinochloa crusgalli), zeleni muhvič (Setaria viridis), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus) in prosa (Panicum sp.).

Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z enoletno latovko (Poa annua).

OPOZORILA

Sredstvo lahko na isti površini uporabimo največ enkrat v eni rastni sezoni. V primeru predčasnega preoravanja posevka koruze se sme na površine, tretirane s sredstvom CAPRENO, sejati le koruzo, in sicer en mesec po tretiranju ter predhodnem preoravanju tretirane površine. 

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo CAPRENO je fitotoksično za hibrid koruze Suzann. Sredstvo ob predpisani uporabi načeloma ni fitotoksično za gojene rastline. Občasno se na gojenih rastlinah lahko pojavijo prehodni znaki fitotoksičnosti, ki pa ne vplivajo na kakovost in količino pridelka.

V stresnih situacijah za rast koruze, kot so mraz, zastajanje vode na polju, huda suša ali vročina, pa se lahko pojavijo znaki fitotoksičnosti, saj so metabolni procesi in rast upočasnjeni in je razgradnja herbicida v koruzi počasnejša. Prav tako se sredstva ne sme uporabljati, ko je koruza mokra zaradi padavin ali jutranje rose. S sredstvom se lahko tretira, ko so rastline suhe.

KARENCA

Karenca za koruzo je zagotovljena s časom uporabe.

MEŠANJE

Sredstvo se meša z ustreznim močilom na osnovi demetiliranega repičnega olja in sicer najprej se odmeri ustrezno količino močila, ki se mu nato doda sredstvo CAPRENO. Sredstva ni potrebno mešati z drugimo fitofarmacevtskimi sredstvi.

OPOZORILA

 

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. 


 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG