Betanal Expert

Vsebuje
desmedifam  71 g/L
fenmedifam  91 g/L
etofumesat  112 g/L

Koncentrat za emulzijo – EC

Način delovanja
 Betanal® Expert je selektiven herbicid s kontaktnim in rezidualnim delovanjem, ki vsebuje tri aktivne učinkovine.  Fenmedifam in desmedifam pripadata skupini bis karbamatov. Absorbirata se v liste in inhibirata fotosintezo.  Etofumesat pripada skupini benzofuranil alkansulfonatov. Učinkovina se absorbira v listne poganjke in korenine  plevelov, delovanje pa je povezano z inhibicijo mitoze, fotosinteze in celičnega dihanja.

Uporaba
Betanal® Expert uporabljamo za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih ozkolistnih plevelov v sladkorni pesi:
  • v deljeni (split) aplikaciji: 1 L/ha +1 L/ha + 1 L/ha (10 mL + 10 mL + 10 mL na 100 m2). Prvič škropimo, ko je plevel v fazi kličnih listov ne glede na razvojno fazo sladkorne pese. Naslednja škropljenja se ponovijo, ko je večina plevela v fazi kličnih listov.
  • v deljeni (split) aplikaciji: 1,5 L/ha + 2 L/ha (15 mL + 20 mL na 100 m2). Prvič škropimo, ko ima večina plevela razvita 2 prava lista in ima tudi sladkorna pesa razvita 2 prava lista. Če je kaljenje sladkorne pese neenakomerno in je del pese v fazi kličnih listov, se pripravek ne sme uporabiti v navedenih odmerkih, ampak največ v odmerku 1 L/ha.
  • v odmerku 3,5 L/ha (35 mL na 100 m2). Tretiramo, ko ima sladkorna pesa razvite 4 prave liste, plevel pa naj bo čim manj razvit in sicer ne sme imeti več kot 4 prave liste.

Pripravek se lahko uporablja največ 1-krat v rastni sezoni ali v deljeni (split) aplikaciji, v največjem skupnem odmerku 3,5 L/ha.

Opozorila
Dokler je sladkorna pesa v fazi kličnih listov, je največji dovoljeni odmerek 1 L/ha. Pripravka ne uporabljamo pri temperaturah zraka nad 23 °C ali če pričakujemo nizke nočne temperature zraka (nižje od 0 °C - slana). V vročih in sončnih dnevih škropimo pozno popoldne ali proti večeru. Kadar je sladkorna pesa v stresu (zaradi napada škodljivih organizmov, neugodnih vremenskih razmer ali neugodnih rastnih razmer) počakamo s škropljenjem 1–3 dni, da se prilagodi novim rastnim razmeram, potem pa škropimo v krajših presledkih (4–7 dni) z nižjimi odmerki (1 L/ha). Če je listje sladkorne pese mokro ali vlažno, ne smemo škropiti. Počakamo, da se listi posušijo. Po spravilu sladkorne pese tla globoko preorjemo. Pri tretiraju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje voda 2. reda. Pripravek ne uporabljamo na zemljiščih, s katerih bi lahko voda površinsko odtekala (zaradi dežja ali poplav) v vodotoke ali zajetja.

Fitotoksičnost
Če Betanal® Expert uporabljamo v skladu z navodili, ni fitotoksičen za sladkorno peso.

Mešanje
Betanal® Expert lahko mešamo z drugimi pripravki, da razširimo spekter delovanja.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Pogoji skladiščenja
Pripravek shranjujemo v originalno zaprti embalaži v temnem, suhem, zračnem in zaklenjenem prostoru, pri temperaturah med 0–30 °C. Hranimo ga ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Karenca

Sladkorna pesa: 91 dni.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG