Atlantis star

Atlantis® star je herbicid za zatiranje plevelov v ozimni pšenici in ozimni tritikali.

Vsebuje
jodosulfuron metil Na 9 g/kg
mezosulfuron metil 45 g/kg
tienkarbazon metil 22,5 g/kg

Varovalo: mefenpir dietil 135 g/L 

Močljiva zrnca - WG


 

Način delovanja
Atlantis® Star
je selektivni herbicid iz skupine sulfonilsečnin. Deluje pretežno preko listov in ima manjšo aktivnost preko tal.

Uporaba
Atlantis® Star
je herbicid, ki ga uporabljamo v ozimni pšenici in ozimni tritikali:

  • v odmerku 0,20 kg/ha v primeru zapleveljenosti s srakopercem (Apera spica-venti), latovkami (Poa spp.) in z enoletnimi širokolistnimi pleveli, kot so navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), kamilice (Matricaria spp.), poljski mak (Papaver rhoeas), navadna zvezdica (Stellaria media),  jetičniki (Veronica spp.), njivska vijolica (Viola arvensis) in mrtve koprive (Lamium spp.);
  • v odmerku 0,333 kg/ha v primeru zapleveljenosti s trdovratnejšimi ozkolistnimi pleveli, kot so njivski lisičji rep (Alopecurus myosoroides), ljuljke (Lolium spp.), stoklase (Bromus spp.) in gluhi oves (Avena fatua), ter širokolistnimi pleveli, kot je npr. plezajoča lakota (Galium aparine).

Poraba vode je 100–400 L/ha.

Čas uporabe
S pripravkom tretiramo samo v spomladanskem času od fenološke faze, ko ima žito razvite tri liste, do faze, ko je drugo kolence največ 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 13–32).

Pripravek uporabljamo:

  • za zatiranje njivskega lisičjega repa (Alopecurus myosoroides), ljuljk (Lolium spp.), stoklas (Bromus spp.), gluhega ovsa (Avena fatua), plezajoče lakote (Galium aparine),  srakoperca (Apera spica-venti), latovk (Poa spp.) navadnega plešca (Capsella bursa-pastoris), kamilic (Matricaria spp.), poljskega maka (Papaver rhoeas), navadne zvezdice (Stellaria media) in jetičnikov (Veronica spp.);
  • za omejevanje številčnosti populacije njivske vijolice (Viola arvensis) in mrtvih kopriv (Lamium spp.).

 

Opozorila
S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ enkrat v eni rastni sezoni. S pripravkom lahko tretiramo samo ob uporabi traktorske škropilnice. Pri tretiranju moramo preprečiti vsakršno zanašanje škropilne brozge na sosednje površine.

V primeru propada posevka se glede informacij o možnosti setve naslednjih gojenih rastlin posvetujte z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

Kolobar
Po uporabi pripravka Atlantis® Star lahko v kolobar, po predhodni obdelavi tal, vključimo naslednje gojene rastline: ozimno pšenico, oves, sladkorno peso, sončnice in koruzo.

Fitotoksičnost
Atlantis® Star
ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje
Priporočamo, da skladno s priporočili imetnika registracije pripravka Atlantis® Star dodate močilo za herbicide.

Antirezistentna strategija
Pripravek Atlantis® Star vsebuje aktivne učinkovine jodosulfuron metil-natrij, mezosulfuron metil in tienkarbazon metil, ki pripadajo skupini sulfonil sečninskih herbicidov in zavirajo delovanje encima acetolaktat sintetaza (HRAC skupina B). Tveganje za razvoj rezistence na herbicide iz omenjene skupine  je veliko, če se pripravek Atlantis® Star uporablja brez vsakršnih omejitev. Pojavu rezistence se je možno izogniti ali ga vsaj upočasniti z menjavanjem ali mešanjem pripravkov, ki imajo različne načine delovanja. Zato herbicidov, ki vsebujejo aktivne učinkovine, ki zavirajo delovanje encima acetolaktat sintetaza, ne smemo uporabljati v posevkih, ki si zaporedoma sledijo v kolobarju.

Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG