Alister new

Alister® new je sistemiči herbicid za zgodnje zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimni pšenici.

Vsebuje
jodosulfuron-metil natrij  7,5 g/L
mezosulfuron metil  9 g/L
diflufenikan  120 g/L
mefenpir-dietil (varovalo)  27 g/L
Oljna disperzija – OD


 

Način delovanja
Pripravek Alister® new vsebuje tri aktivne snovi diflufenikan,  jodosulfuron metil-natrij  in mezosulfuron metil-natrij. Diflufenikan preprečuje nastanek karotenoidov in vstopa v plevele večinoma preko koreninic in stebelc kalečih plevelov ter preko listov že vzniklih mladih plevelov. V plevelih povzroči razgraditev klorofila. Mezosulfuron in jodosulfuron sta sistemika, ki preprečujeta nastanek encima acetolaktat sintetaza. V rastlino vstopata preko celotne rastline, predvsem pa skozi liste.

Uporaba
Pripravek Alister® new se uporablja kot sistemični herbicid v ozimni pšenici za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v odmerku 1 L/ha in porabi vode 200–400 L/ha.

Pripravek učinkovito zatira naslednje enoletne ozkolistne in širokolistne plevele: plezajoča lakota (Galium aparine), kamilice (Matricaria sp.), navadna zvezdica (Stellaria media), jetičnike (Veronica sp.), latovke (Poa sp.), poljski mak (Papaver rhoeas), ljuljke (Lolium sp.), njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides), nacepljenolistna krnomočnica (Geranium dissectum) in  navadna njivka (Aphanes arvensis).

Pri uporabi v jesenskem terminu sredstvo Alister® new učinkovito zatira tudi njivsko vijolico (Viola arvensis), pri uporabi konec zime ali na začetku pomladi pa le omejuje številčnost populacije omenjenega plevela.

Čas uporabe
Jeseni oziroma konec zime ali zgodaj spomladi v razvojnem stadiju od dveh razvitih listov do konca razraščanja (BBCH 12–29). Ozkolistni plevel je najbolj občutljiv v razvojnih fazah od enega do treh razvitih pravih listov, širokolistni pa v razvojnih fazah od dveh do štirih razvitih pravih listov.

Opozorila
Na istem zemljišču lahko sredstvo uporabimo največ enkrat v eni rastni sezoni.

Uporaba pripravka Alister® new, v terminu ob koncu zime ali zgodaj spomladi, zoper kamilice ali nacepljenolistno krnomočnico ni podprta s podatki o učinkovitosti, zato  je  v praksi mogoče pričakovati tudi nekatera odstopanja od zgoraj navedenih stopenj učinkovitosti.

Tretirati moramo v brezveterju. Preprečiti moramo zanašanje na sosednje posevke, še posebej na lucerno, grah in oljno ogrščico.

Fitotoksičnost
Sredstvo ob predpisani uporabi načeloma ni fitotoksično za gojene rastline. Občasno se na gojenih rastlinah lahko pojavijo prehodni znaki fitotoksičnosti, ki pa ne vplivajo na kakovost in količino pridelka.

Kolobar
Po tretiranju posevka v jesenskem terminu  lahko v kolobar vključimo naslednje gojene rastline: ozimno in jaro pšenico, ozimni in jari ječmen, tritikalo, rž, trave iz rodu Lolium, oljno ogrščico, grah, koruzo, sončnice, sojo, peso in krompir ter po predhodnem preoravanju sirek in lucerno.

Po tretiranju posevka v zimskem ali zgodnjem spomladanskem terminu lahko v kolobar vključimo naslednje gojene rastline: trave iz rodu Lolium, oljno ogrščico, ozimni in jari ječmen, ozimno in jaro pšenico, tritikalo, grah, pesa, sončnice, koruza ter po predhodnem preoravanju lucerno (od avgusta dalje).

V primeru propada posevka ne smemo sejati  sončnic, lana, oljne ogrščice, krompirja, ovsa, pese, soje, trav iz rodu Lolium in lucerne.

V primeru propada posevka po jesenskem tretiranju smemo ob predhodni obdelavi tal sejati:

  • 4 mesece od tretiranja: jaro pšenico, jari ječmen in grah;
  • 5 mesecev po tretiranju: divji sirek in koruzo.

V primeru propada posevka po tretiranju v zimskem ali zgodnjem spomladanskem terminu lahko po preteku 75 dni in po predhodni obdelavi tal sejemo koruzo.

 

Antirezistentna strategija
Herbicid Alister® new poleg aktivne snovi diflufenikan vsebuje tudi aktivni snovi jodosulfuron metil-natrij in mezosulfuron metil-natrij, ki pripadata kemijski skupini sulfonil sečninskih herbicidov. Glede na način delovanja pripadata jodosulfuron metil-natrij in mezosulfuron metil-natrij skupini inhibitorjev encima acetolaktat sintetaza (HRAC skupina B).

Tveganje za razvoj rezistence na herbicide iz omenjene skupine  je veliko, če se sredstvo Alister® new uporabljamo brez vsakršnih omejitev. Pojavu rezistence se je mogoče izogniti ali ga upočasniti z menjavanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo različne načine delovanja. Zato priporočamo, da se herbicidov, ki vsebujejo aktivne snovi, ki zavirajo delovanje encima acetolaktat sintetaza, ne uporablja v posevkih, ki si zaporedoma sledijo v kolobarju. 

Mešanje
Za izboljšano delovanje Alister® new lahko mešamo z močilom na osnovi demetiliranega repičnega olja (npr. Mero) v odmerku 1 L/ha.

Karenca
Zagotovljena je s časom uporabe.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG