Adengo

Adengo® je herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v koruzi.

Vsebuje
izoksaflutol  225 g/L
tienkarbazon metil  90 g/L

Koncentrirana suspenzija – SC

Način delovanja
Aktivna učinkovina tienkarbazon metil je herbicid, ki prehaja v rastlino preko listov in korenin. Občutljivi pleveli zastanejo v rasti že po nekaj dneh, na listih se pojavijo razbarvanja, ki včasih pordečijo. Pleveli odmrejo
2–4 tedne po tretiranju.
Učinkovina izoksaflutol je selektivni herbicid, ki prepreči sintezo rastlinskih pigmentov. V rastlino prehaja preko korenin in se zaradi dobre mobilnosti hitro premešča v vse njene dele. Ciprosulfamid je varovalo za uporabo v posevku koruze.

Uporaba
Adengo® je selektivni herbicid za zatiranje plevelov v koruzi. Uporabljamo ga za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi v odmerku 0,44 L/ha pred ali po vzniku koruze, najpozneje do faze 3 listov koruze (BBCH 00–13) , pri porabi 200–400 L vode/ha.

Sredstvo učinkovito zatira naslednje plevele:
Navadno lobodo (Atriplex patula), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), metliko (Chenopodium spp.), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), kamilico (Matricaria spp.), spominčico (Myosotis sp.), breskovo dresen (Polygonum persicaria), ščavjelistno dresen (Polygonum lapathifolium), pasje zelišče (Solanum nigrum), navadno zvezdico (Stellaria media), zeleni muhvič (Setaria viridis), gluhi oves (Avena fatua), enoletno latovko (Poa annua), krvavo rdečo srakonjo (Digitaria sanguinalis), njivsko vijolico (Viola arvensis), navadni slakovec (Polygonum convolvullus) in navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli).

Opozorila
S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo 1-krat v eni rastni dobi.
V primeru propada posevka koruze smemo na površino, ki je bila tretirana s pripravkom Adengo® sejati le koruzo.  Pred setvijo naslednje gojene rastline, ki sledi koruzi v običajnem kolobarju moramo tla globoko preorati.

Fitotoksičnost
Če uporabljamo pripravek Adengo® na način in v odmerku, kot je predpisano s temi navodili, praviloma ne povzroča poškodb na koruzi. Znaki fitotoksičnosti se lahko pojavijo le začasno in postopoma izginejo.

Mešanje
Pripravka Adengo® ne mešamo s pripravki EC ali OD formulacije, s herbicidi, ki vsebujejo aktivne učinkovine v obliki estra, s tekočimi gnojili ali z močili.
O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen z vodo. Med stalnim mešanjem dopolnimo rezervoar škropilnice z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
Za koruzo za zrnje je zagotovljena s časom uporabe, koruze za silažo ne smemo silirati pred fazo mlečne zrelosti.

Adengo priporočajo tudi največji slovenski kmetje  

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG