Zato Plus

Vsebuje
trifloksistrobin 40 g/kg
kaptan 600 g/kg

Močljiva zrnca – WG

Zato® Plus pomeni nov pristop v varstvu jablan. Pripravku Zato® smo dodali učinkovino s kontaktnim delovanjem, ki izboljša varstvo plodov. Združuje vse prednosti pripravka Zato® in kontaktnih pripravkov. Zaradi enostavne uporabe je primeren tudi za najzahtevnejše sadjarje.

Način delovanja
Trifloksistrobin je aktivna učinkovina z mezostemičnim, kaptan pa aktivna učinkovina z dotikalnim delovanjem.

Uporaba
Zato® Plus uporabljamo na jablanah za zatiranje:

  • jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 0,625 kg/ha na 1 m višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek pripravka ne sme preseči 1,9 kg/ha. Tretiramo preventivno, v času največje nevarnosti pojava bolezni.
  • Povzročiteljev skladiščnih bolezni na jabolkih: jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) v skladiščih, sive sadne gnilobe jabolk (Botrytis sp.), grenke gnilobe jabolk (Penicillium spp.). Povzročitelje skladiščnih bolezni zatiramo z zadnjimi tretiranji pred obiranjem (najkasneje 35 dni pred obiranjem), v odmerku 0,625 kg/ha na 1 m višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek pripravka ne sme preseči 1,9 kg/ha.

Opozorila
Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meja brega vode 1. reda in 2. reda. S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ 3-krat v eni rasni sezoni.

Pogoji skladiščenja
Pripravek shranjujemo v izvirno zaprti embalaži, v temnem, suhem, zračnem in zaklenjenem prostoru, pri temperatura med -10 in +35 ˚C. Hranimo ga ločeno od hrane, pijač in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Fitotoksičnost
Zato® Plus ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje
Ni posebnih opozoril. Pred mešanjem z drugimi FFS se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od ½ do 2/3 potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.
Če pripravljamo mešanico večih pripravkov, najprej dodamo Zato® Plus, nato prašne pripravke in na koncu tekoče pripravke. Rastline tretiramo enakomerno po vsej površini.

Karenca
Za jabolka 35 dni.

Izkušnje s terena
Zato® Plus je idealen pripravek za širši krog sadjarjev. Je zanesljiv in preprost za uporabo. Zaradi povečanega potenciala okužb s škrlupom v večjih nasadih, kjer listje ostaja v sadovnjaku, svetujemo Zato® Plus dodati 1 kg/ha kontaktnega fungicida na osnovi aktivne učinkovine kaptan.

 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG