Zato 50 WG

Vsebuje
trifloksistrobin  50 %

Močljiva zrnca – WG

Način delovanja
Zato® 50 WG je pripravek z lokalno sistematičnim delovanjem.
Uporaba
Zato® 50 WG se uporablja na jablanah za zatiranje:
  • jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v odmerku 100–150 g/ha (10–15 g/100 L vode pri porabi 1000 L vode/ha). Tretiramo preventivno, v času največje nevarnosti pojava bolezni, v 10–14 dnevnih presledkih.
  • povzročiteljev skladiščnih bolezni na jabolkih: jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) v skladiščih, grenke pegavosti (Gloeosporium spp.) in zelene plesni (Penicillium spp.). Povzročitelje skladiščnih bolezni se zatira zadnji dve tretiranji pred obiranjem (35 in 21 dni pred obiranjem), v odmerku 100–150 g/ha (10–15 g/100 L vode).

Opozorila
Na istem zemljišču smemo nasad tretirati s pripravkom Zato® 50 WG največ 4-krat v eni rastni sezoni. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost
Zato® 50 WG ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje
Ni posebnih opozoril. Lahko se meša z drugimi pripravki, ki se sočasno uporabljajo za varstvo sadnih rastlin.

Priprava sredstva za uporabo
Pripravek natančno odmerimo s priloženo merico. Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od 1/2 do 2/3 potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.
Če pripravljamo mešanico več pripravkov, najprej dodamo Zato® 50 WG, nato prašnate pripravke in na koncu tekoče pripravke. Rastline tretiramo enakomerno po vsej površini.

Karenca
Za jabolka 21 dni.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG