Zantara

Vsebuje
biksafen 50 g/L
tebukonazol 166 g/L

Koncentrat za emulzijo – EC

Zantara® je lokosistemični in kontaktni fungicid, ki ga uporabljamo za zatiranje glivičnih bolezni v pšenici, rži, tritikali, ječmenu in kot manjšo uporabo v ovsu.

Način delovanja
Zantara® se uporablja kot lokosistemični in kontaktni fungicid, ki ga uporabimo preventivno.

Uporaba

  • v pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), rjavenja pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), snežne plesni (Monographella nivalis), temne pegavosti pšenice (Drechslera tritici-repentis) in fuzarioz (Fusarium spp.) v odmerku 1,5 L/ha  pri porabi vode 200–400 L/ha.

  • v rži za zatiranje rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), rij (Puccinia spp.), pšenične pepelovke (Blumeria graminis), snežne plesni (Monographella nivalis) in fuzarioz (Fusarium spp.) v odmerku 1,5 L/ha  pri porabi vode 200–400 L/ha.

  • v tritikali za zatiranje rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), rjavenja pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum),rij (Puccinia spp.), pšenične pepelovke (Blumeria graminis), snežne plesni (Monographella nivalis) in fuzarioz (Fusarium spp.) v odmerku 1,5 L/ha  pri porabi vode 200–400 L/ha.

  • v ječmenu za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), listne pegavosti ječmena (Pyrenophora teres), rij (Puccinia spp.), ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo cygni) in fuzarioz (Fusarium spp.) v odmerku 1,5 L/ha  pri porabi vode 200–400 L/ha.

Manjše uporabe
Učinkovitost in fitotoksičnost pripravka Zantara® pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS Zantara® na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.

  • Pripravek uporabljamo v ovsu za zatiranje ovsove rje (Puccinia coronata) in pšenične pepelovke (Blumeria graminis) v odmerku 1,5 L/ha pri porabi vode 200–400 L/ha.


Čas uporabe

Pšenico, rž in tritikalo tretiramo v razvojni fazi od začetka kolenčenja do konca cvetenja (vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo) (BBCH 30–69). Ječmen in oves tretiramo v razvojni fazi od začetka kolenčenja do začetka cvetenja (vidni prvi prašniki) (BBCH 30–61).

Opozorila

S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ 1-krat v eni rastni dobi.

Pogoji skladiščenja
Pripravek shranjujemo v originalno zaprti embalaži, v temnem, suhem, zračnem in zaklenjenem prostoru, pri temperaturah med -10oC in 40oC. Hranimo ga ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Fitotoksičnost
Če uporabljamo pripravek Zantara® na način in v odmerku, kot je predpisano s temi navodili, ne povzroča poškodb na žitih.

Mešanje
O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci. Imetnik registracije jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstev.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero sredstva, vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Antirezistentna strategija
Če se fungicidi z enakim načinom delovanja v daljšem časovnem obdobju večkrat zaporedoma uporabljajo na isti površini,  lahko bolj odporni sevi povzročiteljev bolezni preživijo in postanejo prevladujoči. Zato se priporoča, da se v škropilne programe vključi fungicide z različnim načinom delovanja.

Karenca
35 dni za pšenico, rž, tritikalo, ječmen in oves.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 4 dni po končanem tretiranju.

 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG