Sphere 535 SC

Vsebuje
trifloksistrobin  375 g/L
ciprokonazol  160 g/L

Koncentrirana suspenzija – SC

Način delovanja
Pripravek Sphere® 535 SC vsebuje dve aktivni učinkovini, trifloksistrobin in ciprokonazol.
 
Trifloksistrobin je sistemični fungicid iz skupine strobilurinov. Ciprokonazol je sistemični fungicid iz skupine triazolov.

Uporaba
Sphere® 535 SC se uporablja kot sistematični fungicid:

  • v sladkorni pesi za zatiranje pesne listne pegavosti (Cercospora beticola), sive pesne listne pegavosti (Ramularia betae), pesne rje (Uromyces betae) in pesne pepelovke (Erysiphe betae) v odmerku 0,35 L/ha. Tretiramo v razvojni fazi od začetka razraščanja (10 % rastlin sklene vrste) do popolne razraščenosti (90 % rastlin sklene vrste) (BBCH 31–39), v časovnem razmiku 21 dni.

  • v pšenici za zatiranje rje (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) in  pšenično pepelovko (Blumeria graminis) v odmerku 0,5 L/ha. Tretiramo v razvojni fazi od kolenčenja do konca cvetenja  (BBCH 30–69), v časovnem razmiku 14 dni.

  • v ječmenu za zatiranje ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) ter za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres), ječmenovo rjo (Puccinia hordei) in ječmenovo pepelovko (Blumeria graminis) v odmerku 0,5 L/ha. Tretiramo v razvojni fazi od kolenčenja do začetka cvetenja  (BBCH 30–61) v časovnem razmiku 14 dni.
    Priporočena poraba vode je 200–400 L/ha.

S pripravkom lahko na istem zemljišču pšenico, ječmen in sladkorno peso tretiramo največ 2-krat v eni rastni sezoni.

Opozorila
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S pripravkom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda. Pripravek se ne sme uporabljati na lahkih peščenih tleh. Delo s tem pripravkom se odsvetuje nosečnicam!

Fitotoksičnost
Sphere® 535 SC ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje
O mešanju Sphere® 535 SC z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero pripravka, vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
35 dni za ječmen in pšenico, 21 dni za sladkorno peso.  

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG